Симболичке представе смрти Европе у романима Вражји оток и Повратак Филипа Латиновића Мирослава Крлеже и Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског

  • Ognjen Aksentijević Лесковац
Кључне речи: биокултура, Европа, рат, туберкулоза

Сажетак

Овај рад бави се идејом о смрти Европе у романима Вражји оток (1923) и Дневник о Чарнојевићу (1920), као и појединим сегментима Повратка Филипа Латиновића (1932), уз осврт на ширу поетику Мирослава Крлеже и Милоша Црњанског. Посматрајући ова три међуратна романа, успоставићемо везе у обликовању и реализацији поменуте идеје која се провлачи и кроз друга дела из опуса два аутора. Користећи се становиштима Волфганга Шмалеа и Освалда Шпенглера, Европу ћемо за потребе овог рада посматрати као културноисторијски, нематеријални појам који је битно утицао на формирање ликова и њихов светоназор у поменутим делима. У складу с тим, покушаћемо да понудимо неку врсту каталога симболичких представа о смрти Европе које се у њима могу сагледати. У томе ћемо се у великој мери ослањати на концепт биокултуре, као и на ранија тумачења појединих сегмената ових романа. На тај начин покушаћмо да докажемо премису о раном Крлежи и Црњанском као ауторима који се могу посматрати и из перспективе заједничких поетичких чинилаца, својствених и ширем корпусу књижевника с почетка 20. века, с јужнословенских простора.

Референце

IZVORI

Krleža, Miroslav. Novele. Zagreb: Zora, 1955.

Krleža, Miroslav. Povratak Filipa Latinovicza. Sarajevo: Svjetlost, 1966.

Crnjanski, Miloš. Pripovedna proza (Dela Miloša Crnjanskog; t. 2, knj. 5–7). Beograd: Zadužbina Miloša Crnjanskog, BIGZ, Srpska književna zadruga, Lausanne, L’Age d’Homme, 1996.

LITERATURA

Dušanić, Dunja. Fikcija kao svedočanstvo. Iskustvo Prvog svetskog rata u prozi srpskih modernista. Beograd: Dosije studio, 2017.

Ignjatović, S. Dragoljub. ,,Dnevnik o Čarnojeviću ili nihilizam kao upozorenje“. Književno delo Miloša Crnjanskog. Ur. Predrag Palavestra i Svetlana Radulović. Beograd: BIGZ, 1972.

Kovač, Zvonko. Poetika Miloša Crnjanskog. Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1988.

Krleža, Miroslav. „Evropa danas“. Evropa danas, eseji i članci III. Sarajevo: Oslobođenje, 1979.

Lasić, Stanko. Krležologija ili Povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži: Knjiga druga, O moralnoj strukturi i totalitarnoj svijesti. Zagreb: Globus, 1989.

Lasić, Stanko. Mladi Krleža i njegovi kritičari (1914–1924). Zagreb: Globus, 1987.

Milošević, Nikola. Roman Miloša Crnjanskog. Beograd: Nolit, 1988.

Moris, Dejvid. Bolest i kultura u postmodernom dobu. Beograd: Clio, 2008.

Petrović, Predrag. „Gde su grobovi starih romana?, Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog“. Avangardni roman bez romana. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2017.

Raičević, Gorana. „Sumatraizam – u traganju za zemaljskom srećom“. Miloš Crnjanski: poezija i komentari. Ur. Dragan Hamović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu; Novi Sad: Matica srpska, 2013.

Sontag, Suzan. Bolest kao metafora. Beograd: Rad, 1983.

Šmale, Volfgang. Istorija evropske ideje. Beograd: Clio, 2003.

Špengler, Osvald. Propast Zapada I. Beograd: Književne novine, 1989.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози