Реч компартије у партизанској епској хроници

  • Danijela Popović Nikolić Филозофски факултет Универзитет у Нишу
  • Snežana Božić Филозофски факултет Универзитет у Нишу
Кључне речи: усмена епска традиција, постфолклорна епска хроника, штампа, Комунистичка партија, идеологија

Сажетак

У раду је испитиван однос постфолклорне партизанске епске хронике и изразито идеолошки маркиране штампе, као и других видова идеолошког доктринарног деловања на подручју јужне Србије у периоду Другог светског рата. Интердисциплинарно заснована методологија (утемељена на теорији медија и комуникације, студијама културе и, примарно, на теорији жанрова усмене књижевности) примењена је на грађи ексцерпираној из корпуса штампе политичко-идеолошког садржаја – листова Борба, Млади борац (1944, 1945), као и из прогласа ЦК КПЈ и обраћања јавности поводом важних догађаја у развоју НОП-а и, нарочито, при формирању органа народне власти. Критеријуми за избор грађе били су изворност (идеје и ставови који су непосредно проистекли из комитета и одбора КПЈ) и дистрибутивност (интензитет преношења, доступност ширем кругу становништва и слично). Да би се утврдило како је, у зависности од идеолошког профила аутора/певача, епска хроника апсорбовала нове идеје и како их је укључила у свој усменописани поетски систем у раду је испитивана позиција актера у делокругу јунака и у делокругу противника, као и тематска и идејна раван остварених дела. 

Референце

IZVORI

B - Borba 1922-1945. 28. 04. 2020.

D - Dimitrijević, Sergije. "Crnotravske i leskovačke narodne pesme oslobodilačkog rata i revolucije". Srpski etnografski zbornik 79 (1967): 51-139.

Đ1 - Đorđević M., Dragutin. "Obrad Simonović, narodni guslar iz Glasovika". Leskovački zbornik 9 (1969): 287-298.

Đ2 - Đorđević M., Dragutin. "Narodni pevač Stoimen Stanković". Leskovački zbornik 14 (1974): 288-306.

IZ - Ilić P., Nikola i Momčilo Zlatanović. Narodne pesme Južne Srbije o oslobodilačkom ratu i revoluciji. Leskovac: Književni klub "Glubočica", 1985.

M - Milovanović, Miroslav (prir.). Narodne pesme oslobodilačkog rata južne Srbije. Beograd: Grafika-pres, 1974.

MB - Mladi borac 1944-1945. 12. 05. 2020.

Odluka Predsedništva AVNOJ-a 30. novembra 1943. u Jajcu. 23. 06. 2020.

T - Turović, Dobrosav. Narodne partizanske pesme Jablanice. Leskovac: Klub pisaca pri Radničkom univerzitetu "Kosta Stamenković", 1968.

Deklaracija - Deklaracija Drugog zasjedanja Antifašističkog Veća Narodnog Oslobođenja Jugoslavije 23. 06. 2020

Proglas 1 - Proglas Centralnog komiteta KPJ narodima Jugoslavije od 15. travnja 1941. godine. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Tom V, knj. 1: Borbe u Hrvatskoj 1941. godine. Beograd: Vojno-istorijski institut Vojske Jugoslavije, 1952. 22. 04. 2020.

Proglas 2 - Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski savez. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Tom 1, knj. 1: Borbe u Srbiji 1941. godine. Beograd: Vojno-istorijski institut Vojske Jugoslavije, 1949. 22. 04. 2020.

Proglas 3 - Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 12. jula 1941. godine. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Tom 1, knj. 1: Borbe u Srbiji 1941. godine. Beograd: Vojno-istorijski institut Vojske Jugoslavije, 1949. 22. 04. 2020.

Proglas 4 - Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 25. jula 1941. godine. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Tom 1, knj. 1: Borbe u Srbiji 1941. godine. Beograd: Vojno-istorijski institut Vojske Jugoslavije, 1949. 22. 04. 2020.

Proglas 5 - Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od jula meseca 1941. godine. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Tom 1, knj. 1: Borbe u Srbiji 1941. godine. Beograd: Vojno-istorijski institut Vojske Jugoslavije, 1949. 22. 04. 2020.

Rezolucija - Rezolucija o osnivanju AVNOJ-a. 25. 04. 2020.

LITERATURA

Altiser, Luj. "Ideologija i državni ideološki aparati (beleške za jedno istraživanje)". Studije kulture. Prir. Jelena Đorđević. Beograd: Službeni glasnik, 2008, 143-147.

Becić, Ivan. "List 'Borba' u borbi za ovladavanjem javnim mnjenjem u Srbiji 1944-1945". Istorija 20. veka 30. 2 (2012): 83-101. Crossreff

Braun, Maksimilijan. Srpskohrvatske junačke pesme. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Vukova zadužbina; Novi Sad: Matica srpska, 2004.

Čolović, Ivan. Bordel ratnika: foklor, politika i rat. Beograd: Biblioteka XX vek, 2007.

Ćosić, Dobrica. Razgovori i životopis. Prir. Radovan Popović. Dela Dobrice Ćosića, kolo 4, knj. 24. Beograd: Filip Višnjić, 2005.

Dedijer, Vladimir. "Pokoravanje i komadanje Jugoslavije". Istorija Jugoslavije. Ur. Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić i Vladimir Dedijer. Beograd: Prosveta, 1973, 457-470.

Detelić, Mirjana. Urok i nevesta: poetika epske formule. Beograd: SANU, 1996.

Đorđević Belić, Smiljana. Postfolklorna epska hronika: žanr na granici i granice žanra. Beograd: Čigoja štampa, Institut za književnost i umetnost, 2016.

Đorđević M., Dragutin. "Ličnosti narodnog ustanka u partizanskim pesmama leskovačkog kraja". Rad VIII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Titovom Užicu 1961. Beograd: Savez folklorista Jugoslavije, 1961, 237−244.

Đorđević M., Dragutin. "Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi". Srpski etnografski zbornik 70 (1958): 1-724.

Lajić Mihajlović, Danka i Smiljana Đorđević Belić. "Pesme o NOB-u i (re)konstruisanje tradicije: pevanje uz gusle na gramofonskim pločama iz doba socijalizma". Književna istorija (2021) (u štampi).

Ljubinković, Nenad. "Modeli epskih junaka i njihovih protivnika u srpskohrvatskoj deseteračkoj epici". Traganja i odgovori: studije iz narodne književnosti i folklora 1. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2010, 222-228.

Ljubinković, Nenad. Naši daleki preci. Beograd: SKZ, 2014.

Majstorović, Stevan. "Vuksan". Mladi borac, 1980, b.s. 17. 7. 2020.

Matić, Milan. Partizanska štampa u Srbiji 1941-1945. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1993.

Milošević Đorđević, Nada. "Stihovana hronika - narodna ili narodska poezija". Pravo i lažno narodno pesništvo. Ur. Miroslav Pantić. Despotovac: Narodna biblioteka "Resavska škola", 1996, 77-84.

Milošević, Srđan. "Komunistička partija Jugoslavije o seljačkom i agrarnom pitanju u periodu između dva svetska rata". Tokovi istorije 2 (2015): 101-127. Crossreff

Murko, Matija. Tragom srpskohrvatske narodne epike. Zagreb: JAZU, 1951.

Naumović, Slobodan. "Ustaj seljo, ustaj rode: Simbolika seljaštva i politička komunikacija u novijoj istoriji Srbije". Godišnjak za društvenu istoriju 2. 1 (1995): 39-63.

Naumović, Slobodan. Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP "Filip Višnjić", 2009.

Nedeljković, Dušan. "Razvitak crnotravskih i leskovačkih narodnih pesama oslobodilačkog rata i revolucije". Srpski etnografski zbornik 79 (1967): 1-43.

Nikolić, Ilija. "Narodno pevanje u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (1941-1945)". Narodno stvaralaštvo - Folklor 14 (1975): 16-36.

Petković, Danijela. Junak i siže epske pesme. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2019.

Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije: 1918-1988. Knjiga 2: Narodnooslobodilački rat i revolucija: 1941-1945. Beograd: Nolit, 1988.

Popović Nikolić, Danijela. "Naivni stvaralac u postfolkloru". Književna istorija 163 (2017): 59-81.

Rodić, Milivoj. Narodna poezija revolucionarnih epoha kao književni fenomen. Beograd: Svet knjige, 2005.

Samardžija, Snežana. Biografije epskih junaka. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2008.

Suvajdžić, Boško. Pevač i tradicija. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010.

Trebješanin, Radoš. "Starozavičajni i novi folklor u Gajtanu". Rad IX kongresa folklorista Jugoslavije. Sarajevo: Udruženje folklorista Jugoslavije, 1963, 577-587.

Vesović, Milan. "Komunistička štampa o stvaranju Jugoslavije". Istorija 20. veka 12. 1 (1994): 55-64.

Zlatanović, Momčilo. "Vranjske narodne pesme oslobodilačkog rata i revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 14 (1975): 53-56.

Zlatanović, Momčilo. Narodno pesništvo Južne Srbije. Vranje: Narodni muzej u Vranju, 1982.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања