Антологијски избор српских народних приповедака Веселина Чајкановића

  • Nenad Ljubinković Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Веселин Чајкановић, српске народне приповетке, антологија, српска народна књижевност

Сажетак

У раду се разматрају посебност избора и модерна класификација грађе у антологији српских народних приповедака коју је Веселин Чајкановић приредио и објавио 1929. године. Као антологичар, Чајкановић је успоставио добру равнотежу у заступљености различитих извора (штампаних и рукописних), а у његовом избору су место нашли и неправедно запостављени записи који су до тада били у сенци прозне грађе највећег фолклористичког ауторитета, Вука Караџића. Утврђује се дубок и детаљан Чајкановићев увид у архивску грађу, рукописне збирке, као и у материјал расут широм познате и теже доступне периодике и других штампаних издања мање познатих сакупљача народних умотворина. Трагајући посебно за архаичним темама и мотивима из религије, магије, култа и митологије, Чајкановић је сабрао речит зборник обичаја, веровања, етичких и естетичких вредновања васколиког религиозног мишљења срског народа – „Стари завет српског народа“. Поред тога, у раду се сагледава и значај изванредних Чајкановићевих коментара који откривају богатство приповедних варијаната, али представљају и минуциозне и антологијске примере анализе из области упоредне митологије.

Референце

Đurić, Vojislav. "Predgovor". Mit i religija u Srba. Prir. Vojislav Đurić. Beograd: SKZ, 1973. VII-XIII.

Marić, Rastislav. "Dr Veselin Čajkanović (28. III 1881-6. VIII 1946)". Glasnik Etnografskog instituta SANU, 2-3 (1953-1954): 67-80.

Samardžija, Snežana. "Uz novo izdanje Srpskih narodnih pripovedaka Veselina Čajkanovića." Srpske narodne pripovetke. Prir. Veselin Čajkanović. Beograd: Gutenbergova galaksija, 1999. 657-670.

Čajkanović, Veselin. "Srpske narodne pripovijetke. Odabrao i sredio Tihomir Ostojić." Srpski književni glasnik, X, 7 (1923): 542-543.

Čajkanović, Veselin. "Srpske narodne pripovetke: antologija. Priredio D-r Vojislav M. Jovanović". Srpski književni glasnik, XVI, 4 (1925): 306-310.

Čajkanović, Veselin (ur.). Srpske narodne pripovetke. SEZ, SKA, knjiga XLI, Beograd-Zemun: Grafički zavod "Makarije", 1927.

Čajkanović, Veselin (ur.). Srpske narodne pripovetke. Beograd: Štamparija "Davidović" Pavlovića i druga, 1929.

Čajkanović, Veselin. "Ciganske narodne pripovetke. Sakupio Dr Tihomir R. Đorđević". Srpski književni glasnik, XLI, 7 (1934): 536-538.

Објављено
2022-12-19
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције