Свеобухватни приступ савременој научној критици

Адријана Марчетић. Критика о критици. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2020.

  • Bojana Stojanović Pantović Филозофски факултет Универзитетa у Новом Саду
Кључне речи: naučna kritika, književnost

Сажетак

//

Референце

Adrijana Marčetić. Kritika o kritici. Kraljevo: Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani”, 2020.
Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази