Херој као књижевни и друштвени конструкт

  • Zlatko Grušanović Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Кључне речи: херој, антихерој, трагички херој, друштвени херој, исмејани херој, псеудотрадиционални херој, драма

Сажетак

Циљ овог рада јесте да истражи везу између друштвеног контекста и формирања хероја као књижевног типа. Истраживање је усмерено на специфичности драмских остварења у последњим деценијама 20. века и процес промене традиционалног поимања хероја у новим, турбулентним друштвеним превирањима. У првом делу рада се најпре одређује типологија хероја у књижевноисторијском погледу и прати промена разумевања и особина овог књижевног типа кроз епохе. Посебан део рада посвећен је типологији хероја Нортропа Фраја, која је издвојена као теоријски стожер за разумевање ове књижевне категорије. У раду се испитује и однос књижевног и друштвеног типа хероја и показује утицај друштвених и политичких кретања на формирање оба типа хероја (друштвеног и књижевног) и њихова међусобна конвергентност. Све то се посматра на примерима драма писаних и играних у позориштима последњих деценија прошлог. века.

Референце

Divinjo, Žan. Sociologija pozorišta, Kolektivne senke. Beograd: BIGZ, 1978.

Dragićević Šešić, Milena. Politika sećanja i pravo na pobunu u neinstitucionalnoj kulturi Beograda. Beograd: Zbornik Fakultet dramskih umetnosti, 2013.

Kembel, Džozef. Heroji sa hiljadu lica. Beograd: Stilos, 2004.

Kovačević, Živorad. Amerika i raspad Jugoslavije. Beograd: Filip Višnjić; Beograd: FPN, 2007.

Kuljić, Todor. Kultura sećanja: teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa, 2006.

Lukač, Đerđ. Istorija razvoja moderne drame. Beograd: Nolit, 1978.

Nestorović, Zorica. Bogovi, carevi i ljudi, tragički junak u srpskoj drami XIX veka, Beograd: Čigoja štampa, 2007.

Pavićević, Olivera i Biljana Simeunović-Patić. Srbija i (anti)heroji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2005.

Fraj, Nortrop. Anatomija kritike, Zagreb: Golden marketing, 2000.

Hegel, Georg Vilhelm Fridrih. Estetika 1, 2, 3, Beograd: Kultura, 1970.

Trifunović, Vesna. "Socijalni tipovi heroja, nitkova i lude u teoriji Orina Klapa". Etnoantropološki problemi. Beograd, 1970, n. s. god. 2. sv. 1, 109-135. CrossRef

Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози