Политика утопије

  • Fredric Jameson Duke University, USA
Кључне речи: утопија, политика, Томас Мор

Сажетак

Чини се да je утопија један од оних ретких феномена чији је концепт неразлучив од њихове реалности, чија се онтологија поклапа с њиховом представом. Да ли тај особени ентитет и даље има друштвену функцију? Како да формулишемо позицију утопије у односу на политичко? Хтео бих да изнесем мишљење да се утопија рађа у тренутку суспендовања политичког. Утопизам укључује извесну дистанцу од политичких институција, која охрабрује бескрајну игру маште поводом њихових могућих реконструкција и реструктурирања.

Референце

Adorno, Theodor. Minima Moralia. London, 1974.

Adorno, Theodor and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. Stanford, 2002.

Althusser, Louis. Machiavelli and Us. London, 1999.

Burke, Edmund. Reflections on the Revolution in France. London, 1790.

Callenbach, Ernest. Ecotopia. Berkeley, 1973.

Davis, J. C. Utopia and the Ideal Society. Cambridge, 1981.

Elliott, Robert C. The Shape of Utopia. Chicago, 1970.

Elliott, Robert C. The Power of Satire. Princeton 1960.

Greenblatt, Stephen. Renaissance Self-Fashioning. London, 1980.

LeGuin, Ursula K. The Left Hand of Darkness. New York, 1969.

Marcuse, Herbert. Eros and Civilization. Boston, 1974.

Marin, Louis. Utopiques. Paris, 1973.

More, Thomas. Complete Works. New Haven, 1965.

Moylan, Tom. Scraps of the Untainted Sky. Boulder, Co 2000.

Piercy, Marge. Woman on the Edge of Time. New York, 1976.

Robinson, Kim Stanley. The Pacific Edge. New York, 1990.

Wegner, Phillip. Imaginary Communities: Utopia, the Nation and the Spatial Histories of Modernity. California, 2002. Cross ref

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти