Кантата Стојанка Мајка Кнежопољка Скендера и Вука Куленовића

  • Ivana Medić Музиколошки институт САНУ, Београд
Кључне речи: Скендер Куленовић, Вук Куленовић, поема, кантата, Стојанка мајка Кнежопољка

Сажетак

У овом раду анализирам кантату Стојанка мајка Кнежопољка коју је Вук Куленовић компоновао 1988. године на стихове чувене ратне поеме свог оца Скендера Куленовића. Након основних информација о настанку кантате и околностима у којима је композитор приступио стиховима свог оца, анализирам најпре могућности за музичку транспозицију стихова Скендера Куленовића, а затим и композициони поступак Вука Куленовића, те специфичности саодноса речи и музике у овој кантати. Резултати анализе показују да је Вук Куленовић, компонујући Стојанку мајку Кнежопољку, очеве стихове прилагодио свом, много раније успостављеном, постмодернистичком музичком изразу, који је „пропусан“ за различите типове музичке дескрипције. Уместо да ствара мелодије којима би појачао изражајно дејство очевих стихова, Куленовић млађи окружио их је музиком која им је комплементарна, али не и иманентна.

Референце

Literatura

Agić, Jasmin. "U Sarajevu se plaše Skendera Kulenovića, komuniste i partizana". Aljazeera Balkan, 25.01.2018.

Ančić, Tanja. "Stradanje Srba u Drugom svjetskom ratu - metodološki pristup i mogućnosti učenja u nastavi književnosti". Prilozi V: 2016. 95-113.

Bazdulj, Muharem. "Darežljiva ljubav - Stoleće od rođenja Skendera Kulenovića." Vreme, 02.09.2010.

Božić Talijan, Elena. "Odbio sam 10.000 dolara za kompoziciju o 11. septembru: Miloš Raičković, sin jednog od naših najvećih pesnika, o svom neobičnom životnom putu". Novosti, 02.01.2020.

Bulajić, Milan. Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću. Knj. 4. Beograd: Rad, 1989.

Veselinović-Hofman, Mirjana. Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska, 1997.

Vešović, Marko. "Poezija Skendera Kulenovića". U: Skender Kulenović, Pjesme/Ogledi. Sarajevo: Preporod, 2006.

Vulićević, Marina (2010) "Pesnik i ratnik Skender Kulenović". Politika 06.09.2010.

Efendić, Nirha. "Motivi iz obrednih lirskih usmenih pjesama u poemama Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka i Na pravi put sam ti, majko, izišo". U: Sanjin Kodrić (ur.), Sarajevski filološki susreti I. Zbornik radova, knj. 2. Sarajevo: Bosansko filološko društvo, 2012. 97-106.

Zubanović, Sead. "Skender Kulenović na braniku Bosne i bosanskog jezika". SAFF portal, 28.07.2018.

Jergović, Miljenko. "Skender, pjesnik iz mrtve čitanke". Blog Miljenka Jergovića, 21.08.2010.

Jovanović, Ružica. "Arhetipski bol žene nasuprot muškog shvatanja heroizma". U: Sarajevski filološki susreti I. Zbornik radova, knj. 2. Sarajevo: Bosansko filološko društvo, 2012. 107-114.

Krestić, Vasilije. Genocidom do velike Hrvatske. Novi Sad: Matica srpska, 1998.

Kulenović, Vuk. Tekst s omota LP ploče Stojanka majka Knežopoljka, PGP RTB, 1988. 230227 Stereo.

Kulenović, Skender. "Stojanka majka Knežopoljka". U: Vladimir Čerkez (ur.), Bosanski Petrovac u NOB - Zbornik sjećanja, knjiga peta, Bosanski Petrovac: Opštinski odbor SUBNOR-a, 1974. 5-13.

Kulezich, Daniela. "How to Survive a Murder: An Introduction to Music and Artistic Life in Yugoslavia." Journal of Music, 1 September 2001.

Medić, Ivana. "Ispoljavanje ideje jugoslovenstva u stvaralaštvu Vuka Kulenovića". U: Mirjana Veselinović-Hofman i dr. (ur.), Jugoslovenska ideja u/o muzici, Novi Sad/Beograd: Matica srpska i Muzikološko društvo Srbije, 2020a. 141-153.

Medić, Ivana. Paralelne istorije. Savremena srpska umetnička muzika u dijaspori. Beograd: Muzikološki institut SANU, 2020b.

Medić, Ivana. "Muzika izgubljene generacije: 'američka priča' Vuka Kulenovića." Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku 60: 2019. 139-156.

Milin, Melita. "From Communism to Capitalism via the Wars: The Landcape of Serbian Music 1985-2005". Muzikologija/Musicology 8: 2008. 91-99. Crossref

Nogo, Rajko Petrov. "Naši 'izvanjci'". U: Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti. Banja Luka i Istočno Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2011. 5-8.

Obhođaš, Safeta. "Lirika naših znamenitih pisaca - Mirenje sa odbjeglim precima". Orbusportal, 05.03.2005.

Papandopulo, Boris. Stojanka majka Knežopoljka: muzička poema na tekst Skendera Kulenovića za sopran solo, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar. Partitura. Djela suvremenih hrvatskih autora, sv. 25. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1985.

Paulus, Irena. "Vatroslav Lisinski kroz film Oktavijana Miletića". Filmovi.hr, 28. 05. 2008.

Pejin, Marija. "Žene naše kinematografije: Vera Crvenčanin Kulenović - Od pobune do potčinjenosti". Off Novi Sad, 04.11.2020.

Pekić, Mirko i Dragutin Ćurguz. Bitka na Kozari. Prijedor: Nacionalni park "Kozara", 1977.

Petković, Novica. Slovenske pčele u Gračanici. Izabrani eseji, članci i razgovori. Priredio Dragan Hamović. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007.

Popović, Ranko (ur.) Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti. Banja Luka i Istočno Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2011.

Premate, Zorica. Dvanaest lakih komada. Beograd: Prosveta, 1997.

Suvajdžić, Boško. "Epska vertikala Stojanke majke Knežopoljke Skendera Kulenovića". U: Ranko Popović (ur.), Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti. Banja Luka i Istočno Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2011. 256-271.

Tasić, Snežana. "Vera Crvenčanin Kulenović: Skender u šetnji oblikovao sonete". Glas Srpske, 09.10.2010.

Tešić, Milosav (ur.) Spomenica Skendera Kulenovića: povodom stogodišnjice rođenja (1910-2010). Naučni skupovi Srpske akademije nauka i umetnosti, knj. CXXXVII, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 24. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2011.

Tutnjević, Staniša. "Toposi kosovskog mita u poemi Stojanka majka Knežopoljka S. Kulenovića". U: Ranko Popović (ur.), Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti. Banja Luka i Istočno Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2011. 247-255.

Hamović, Dragan. "Skender Kulenović: Zemlja naša Stojanka". Put ka uspravnoj zemlji. Moderna srpska poezija i njena kulturna samosvest. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2016.

Horvat, Zrinko. "Bošnjačka zlouporaba Skendera Kulenovića - Kako (ne) može Hrvat Kulenović biti na braniku Bosne i bosanskog jezika". Hrvatski fokus, 09.08.2018.

Crvenčanin, Vera. Skenderova trajanja. Beograd: Književne novine - Enciklopedija, Biblioteka posebna izdanja, 1998.

Šator, Edim. "Neki oblici ponavljanja u poemi Stojanka majka Knežopoljka Skendera Kulenovića". Književni jezik 26(1-2): 2015. 95-107.

Diskografija

LP Skender Kulenović, Stojanka majka Knežopoljka, Nacionalni park "Kozara", Prijedor, 1976.

LP Skender Kulenović, Stojanka majka Knežopoljka, PGP RTB, 1980, 2350017 Stereo.

LP Vuk Kulenović, Stojanka majka Knežopoljka, PGP RTB, 1988, 230227 Stereo.

Објављено
2021-04-12
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања