Прилог обогаћивању репертоара дечјих хорова у Србији кроз аналитички приказ збирки хорских песама за децу из 1957. године

  • Slavica Stefanović Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Кључне речи: дечји хор, основна школа, социјализам, српски композитори, српски песници за децу

Сажетак

Певањем у хору, поред примарног развоја музичког слуха и гласовних способности, деца усвајају и драгоцени део националне културе. Учешћем у певању хорских песама дете развија музички укус, а путем литерарног текста стиче нова сазнања о свету који га окружује. Наиме, ако је хорска песма уметнички вредна, остварују се васпитни и образовни циљеви певања у дечјем хору, као што су развијање љубави према музичкој уметности, подстицање смисла за лепо, формирање естетских критеријума и свестрани развој личности. Уз краћи увид у проблематику дечјег хорског певања данас у Србији, у овом раду ће бити представљене две збирке песама настале 1957. године, у време стварања социјалистичког друштва код нас. У првој збирци се налазе песме аутора који су стварали пре 1941. године, док је друга збирка формирана од композиција тада актуелних композитора. Будући да су у највећој мери засноване на стиховима познатих српских песника, с правом се може рећи да оне представљају ризницу националног уметничког стваралаштва за децу. У раду су анализиране репрезентативне песме из обе збирке, с образложењем да оне могу и данас да привуку пажњу диригената и хоровођа основношколских и других дечјих хорова. Одабране песме су сагледане с музичко-педагошког и музичко-аналитичког аспекта, с намером да понуде боље разумевање њиховог садржаја и олакшају њихову примену у раду с дечјим хором.

Референце

Bajšanski, M. (urednik). Zbornik pesama za školske horove, Beograd: Prosveta, 1957.

Bihalji-Merin, O. i drugi (ur.). Mala enciklopedija Prosveta (drugo izdanje), Beograd: Prosveta, 1969.

Kovačević, Krešimir (ured.). Leksikon jugoslavenske muzike, 2. tom. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1984. 449-450.

Marinković, Sonja. Istorija srpske muzike, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000.

Stefanović, S. Vivak Stevana Mokranjca, U: (ur. Tomović, N.) Mokranjac, časopis za kulturu, Negotin: Ustanova Mokranjčevi dani, 2002. 46-48.

Stefanović, S. Dvanaest meseci Ludmile Frajt U: (ur. Tomić N.) Mokranjac, časopis za kulturu iz Negotina, Ruma: Srpska knjiga, 2003. 42-43.

Stefanović, S. Zaboravljene stranice dečje horske literature, U: (redakcioni odbor: M. Živković i drugi), Zbornik katedre za muzičku teoriju 4, Fakultet muzičke umetnosti: Beograd, 2007. 256-265.

Melodies for kids, Strašni lav, Youtube 6.01.2020.

Tajčević, M., Jevtović, M. i Barić, S., (redakcioni odbor). Horske pesme za decu, Beograd: Nolit, 1957.

Објављено
2021-04-12
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања