Музичко-драмска синтеза музике и текста – карактеризација ликова у опери-ораторијуму Краљ Едип Игора Стравинског

  • Srđan Teparić Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Кључне речи: Игор Стравински, Софокле, Жан Кокто, Краљ Едип, опера-ораторијум, музика и антички мит, модернистичка интерпретација античког мита

Сажетак

Опера-ораторијум Краљ Едип Игора Стравинског најпознатија је композиција у историји музике која за основу узима истоимену трагедију Софокла. Карактеристична је по томе што је специфичним третманом текста на латинском језику и уз сопствене музичке „коментаре“, на сугестиван начин, аутор успео да дочара појединачне карактере ликова ове трагедије. Анализа појединачних ликова тицала се анализе музике и текста као два ентитета који делују у синтези. Рад се засебно бави актерима трагедије и начинима њихове драмске карактеризације, чија би крајња консеквенца требало да буде одговор на питање у каквом односу стоје антички јунак и модеран човек. Циљ је био да се докаже јединство ова два удаљена ентитета, баш као што постоји претпоставка да би се разматрањем карактера могло спознати да јединствену целину чини оно што ликови изговарају на сцени и оно што композитор додаје као сопствени коментар. На тај начин дошло се до закључка да се унутрашња душевна хтења ликова и прича склапају у нераздвојиву целину.

Референце

Aristotel, O pesničkoj umetnosti. Prevod Miloš N. Đurić. Beograd: Dereta, 2008.

Bloom, Harold. The Anxiety of Influence. London - New York: Oxford University Press, 1975.

Bloom, Harold. The Sophocle's Oedipus Rex. New York: Blooms Literary Criticism, 2007.

Vernan, Žan-Pol, Vidal-Nake, Pjer. Mit i tragedija u antičkoj Grčkoj 1. Prevod Živojin Živojnović. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci, 1993.

Veselinović, Mirjana. Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas. Beograd: Fond za izdavačku delatnost Univerziteta umetnosti u Beogradu, 1983.

Dayan, Peter. Art as Music, Music as Poetry, Poetry as Art, From Whistler to Stravinsky and Beyond. Farnham: Ashgate, 2011.

Ejhenbaum, Boris. Književnost. Prevod: Marina Bojić. Beograd: Nolit, 1972.

Escal, Françoise. Conterpoints: Musique et littérature; Paris: Méridiens Klincksieck, 1990.

Helderlin, Fridrih. Uvod u tragedije. Prevod Jovica Aćin. Novi Sad: Svetovi, 1991.

Hyde, Martha M. "The Cambridge Companion to Stravinsky". Stravinsky's Neoclassicism. Ed. Jonathan Cross. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Crossref

Leeuw, Ton De. Music of the Twentieth Century: A Study of Its Elements and Structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. Crossref 1, Crossref 2

Leski, Albin. Grčka tragedija. Prevod Tomislav Bekić. Novi Sad: Svetovi, 1995.

Session, Roger, Cone, Edward T. (ed.). On Music. Princeton: Princeton University Press, 1979.

Stravinski, Igor i Kraft, Robert, Memoari i razgovori 2. Prevod Mia Pervan-Plavec. Zagreb: Zora, 1972.

Tarasti, Eero. Myth and Music. Hague: The Mouton Publishers, 1979. Crossref

Teparić, Srđan. Resemantizacija u prvoj polovini HH veka. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, 2020.

Ziolkowski, Theodore. Classicism of the Twenties. Chicago: The University of Chicago Press, 2015. Crossref

Објављено
2021-04-12
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања