Разодевање „истинског човека“: филолошки осврт на антропологију Корнелија Агрипе

  • Noel Putnik Београд
Кључне речи: тело, душа, дух, Корнелије Агрипа, Марсилио Фичино, De occulta philosophia, Corpus Hermeticum

Сажетак

У раду се разматрају антрополошки аспекти хетеродоксне мисли немачког хуманисте Корнелија Агрипе (1486–1535), нарочито с обзиром на његов спис Три књиге о окултној филозофији. Агрипина интелектуална позиција на идеолошкој мапи ренесансног хуманизма већ дуго је предмет научних дебата, у којима се нуде различита тумачења противречности између хришћанских и херметичко-неоплатонских елемената у његовим филозофским назорима. На основу филолошке анализе изворâ – поготово семантичке анализе термина corpus и anima у контексту Агрипиног схватања процеса утеловљења – у раду се закључује да Агрипину диспаратну мисао можемо најадекватније протумачити као настојање да се платонско-херметички антрополошки дуализам уклопи у шири концептуални оквир хришћанског монизма. У том контексту, нарочито се наглашава посредничка улога Марсилија Фичина, Агрипиног непосредног претходника, као и утицај антрополошких доктрина позноантичког Херметичког корпуса.

Референце

Sources and dictionaries

Agrippa, Cornelius. De occulta philosophia libri tres, ed. Vittoria Perrone Compagni. Leiden: Brill, 1992.

Agrippa, Cornelius. De triplici ratione cognoscendi Deum, ed. Vittoria Perrone Compagni. In Ermetismo e Cristianesimo in Agrippa, 86-181. Firenze: Edizioni Polistampa, 2005.

Agrippa, Cornelius. Dialogus de homine, ed. Paola Zambelli. In Rivista critica di storia della filosofia, XIII (1958): 47-71.

Agrippa, Henry Cornelius of Nettesheim. Three Books of Occult Philosophy, tr. James Freake, ed. Donald Tyson. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 2000.

Albert Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi: praesertim ad res ecclesiasticas investigandas pertinens. Dictionnaire latin-français des auteurs du Moyen-Age (Turnhout: Brepols, 1975).

Aquinas, Thomas. Summa Theologiae, tr. Fathers of the English Dominican Province. New York: Benziger Bros., 1947-48. Link [last accessed: 12/11/2018].

Charles Dufresne, sieur Du Cange, ed. Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, 1st ed. (Paris: Billaine, 1678; reprint: Kolkata: Saraswati Press, 2012).

Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1975).

CORPVS HERMETICVM, Tome I, Traités I-XII, texte établi par A. D. Nock et traudit par A.-J. Festugière. Paris: Société d'édition «Les belles lettres», 1945.

Ficino, Marsilio. Mercurii Trismegisti Pimander sive De Potestate et Sapientia Dei, ed. Maurizio Campanelli. Torino: Nino Aragno, 2011.

Ficino, Marsilio. Platonic Theology, Vol. 1, tr. Michael J. B. Allen, ed. James Hankins. London/Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.

Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones, A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1996)

Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation, with Notes and Introduction, ed. Brian P Copenhaver. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Crossref

Jan Frederik Niermeyer, C. van de Kieft, J. W. J. Burgers. Mediae Latinitatis lexicon minus, A-L + M-Z, Lexique latin médiéval, Medieval Latin Dictionary, Mittellateinisches Wörterbuch,. 2nd rev. ed. (Leiden: Brill, 2002).

Mirandola, Pico della. On the Dignity of Man. On Being and the One. Heptaplus, tr. Douglas Carmichael, with an introduction by Paul J. W. Miller. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1998.

Secondary literature

Frances. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. London: Routledge Classics, 2002.

Gundry, Robert H. Sōma in Biblical Theology. With Emphasis on Pauline Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Keefer, Michael E. "Agrippa's Dilemma: Hermetic 'Rebirth' and the Ambivalences of De vanitate and De occulta philosophia." Rennaisance Quarterly 41, No. 4 (1991): 614-53. Crossref

Kuhlow, Hermann F. W. Die Imitatio Christi und ihre kosmologische Überfremdung. Die theologischen Grundgedanken des Agrippa von Nettesheim. Berlin und Hamburg: Lutherisches Verlagshaus, 1967.

Lehrich, Christopher I. The Language of Demons and Angels. Cornelius Agrippa's Occult Philosophy. Leiden: Brill, 2003. Crossref

Nauert, Charles G. Jr. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought. Urbana: University of Illinois Press, 1965.

Perrone Compagni, Vittoria. "'Dispersa Intentio.' Alchemy, Magic and Scepticism in Agrippa." Early Science and Medicine, Vol. 5, No. 2, Alchemy and Hermeticism (2000): 160-77. Crossref

Putnik, Noel. The Pious Impiety of Agrippa's Magic: Two Conflicting Notions of Ascension in the Works of Cornelius Agrippa. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

Szőnyi, György E. John Dee's Occultism: Magical Exaltation Through Powerful Signs. New York: State University of New York Press, 2004.

Van der Poel, Marc. Cornelius Agrippa, the Humanist Theologian and his Declamations. Leiden: Brill, 1997. Crossref

Walker, D. P. Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella. London: The Warburg Institute, 1958.

Објављено
2021-04-12
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти