Филозофија одсутности: поезија Бранка Миљковића и онтологија

  • Miloslav Šutić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Грчка филозофија, онтологија, нова онтологија, гносеологија, естетика, поетика, поезија, лирска песма, инспирација, Биће, Не-биће, лепо, стварност, истина, очевидност, одсутност, присутност, успомене, мишљење, разум, емоције, ирационално, доживљај, имагинација

Сажетак

Овај рад је завршно поглавље истраживања односа поезије Бранка Миљковића и филозофије. Дефинисани су основни облици Миљковићеве песничке мисаоности: мудрост, дубина, диониско и аполонско, гномско и дијалектичко мишљење. Поменути типови Миљковићеве лирске мисаоности упућују на његову основну, онтолошку инспирацију, прецизније, на нову онтологију у чијим оквирима је песник остварио своју поетику и естетику. У Миљковићевим есејима и критикама, посебно у његовој поезији, више него у песничким остварењима савремених српских песника, номинално су присутни онтолошки појмови, почев од основних међу тим појмовима: Бића и Не-бића. У вези с тим појмовима песник се определио и за основни појам своје поетике: „одсутност“, чије је свестрано сагледавање у оквирима поетике, естетике и филозофије, предмет интересовања аутора овог текста. Миљковић је тим сагледавањем несумњиво сврстао термин „одсутност“ међу најважније термине поетологије.

Референце

Sabrana dela Branka Miljkovića, Knjiga prva, Pesme I ,Priredio Milan Aleksić, Niški kulturni centar, Niš 2015. ; Knjiga treća Eseji i kritike, Priredila Snežana Milosavljević Milić, NKC, Niš, 2018.

Novaković, Jelena. „Poezija kao patetika uma“. Branko Miljković i Pol Valeri. U: Poezija i poetika Branka Miljkovića. Zbornik radova. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1996.

Fragmenti elejaca: Parmenid, Zenon, Melis. Prevod, predgovor i komentari Slobodana Žunjića, Beograd: BIGZ, 1984.

Pevanje i mišljenje Heraklit. Herderlin. Niče. Hajdeger. Preveo Miroslav Marković. Priredio i predgovor napisao Igor Marković.Moderna Beograd 1990.

Aristotel: Retorika 1/2/3. Sa starohelenskog preveo, studiju i komentare napisao Marko Višić, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, 1987.

Miloslav Šutić: Pevanje i mišljenje Branka Miljkovića, Čigoja štampa, 2020.

Објављено
2021-04-07
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције