Пут до средишта смисла. Српске народне песме у тумачењима Веселина Чајкановића

  • Snežana Samardžija Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: Веселин Чајкановић, усмена епика, слојеви традиције, формула, певачи, антологије

Сажетак

У научном опусу Веселина Чајкановића заступљене су епске, лирско-епске и лирске народне песме, приповетке, предања и кратке говорне форме. Заједно са широко обухваћеном фолклорном грађом, умотворине су важне за Чајкановићеве аргументе при реконструкцији старе српске религије. Значајни су и његови избори из штампане и рукописне фолклорне баштине. Овом приликом пажња је усмерена на тумачења народних песама, било да им је Чајкановић посветио засебне студије или коментаре у антологијама.

Референце

Aleksić, Milan. Bogdan Popović i srpska književnost. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2014.

Anonim. ,,Ženidba Maksima Crnojevića, srpska narodna pesma, s komentarom“. Zabavnik. Dodatak srpskih novina, I, 7, 15. IX (1917): 16.

Anonim. ,,Petnaest srpskih narodnih pesama, uredio dr Veselin Čajkanović, profesor Univerziteta, Beograd, 1925.“ Književni sever 2. 9 (1926): 378.

Banašević, Nikola. ,,O važnosti proučavanja motiva narodne poezije.“ Prilozi proučavanju narodne poezije 2. 2 (1935): 169–173.

Vranić-Ignjačević, Marija. Veselin Čajkanović 1881–1946. Katalog izložbe. Beograd: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2006.

Vranić-Ignjačević, Marija, Dragana Stolić (prir.). Legende Beogradskog univerziteta [Sv. 2]. Beograd: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2014.

Vukmanović, Ana. U traganju za izvir-vodom. Slike vode u južnoslovenskoj usmenoj lirici. Novi Sad: Akademska knjiga, 2020.

Delić, Lidija. Život epske pesme. Ženidba kralja Vukašina u krugu varijanata. Beograd: Zavod za udžbenike, 2006.

Deretić, Jovan. Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit, 1983.

„---“. Srpska narodna epika. Beograd: Filip Višnjić, 2000.

Detelić, Mirjana. Mitski prostor i epika. Beograd: Balkanološki institut SANU, 1992.

„---“. ,,Epski bunari.“ Aquatica. Književnost, kultura. Ur. M. Detelić i L. Delić. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2013. 213–229.

Dizdarević Krnjević, Hatidža. Utva zlatokrila. Delotvornost tradicije. Beograd: Filip Višnjić, 1997.

Đurić, Vojislav. Postanak i razvoj narodne književnosti. Beograd: Znanje, 1954.

„---“. Antologija narodnih junačkih pesama. Beograd: SKZ, 1973.

„---“. „Uvod u sabrana dela“ (predgovor). Veselin Čajkanović, Studije iz srpske religije i folklora 1910–1924. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994a. 7–16.

„---“. ,,O rekonstrukciji stare srpske vere“ (predgovor). Veselin Čajkanović, Studije iz srpske religije i folklora 1910–1924. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994a. 31–58.

„---“. „Predgovor“. Veselin Čajkanović, Stara srpska religija i mitologija. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994c. 7–19.

Zečević, Slobodan. Kult mrtvih kod Srba. Beograd: Vuk Karadžić – Etnografski muzej, 1982.

Zlatković, Ivan. Epska biografija Marka Kraljevića. Beograd: Rad, KPZ Srbije, Institut za književnost i umetnost, 2006.

Jovanović, Bojan. ,,Srpska narodna religija u svetlosti Čajkanovićevih proučavanja“ (pogovor). Veselin Čajkanović, O magiji i religiji. Beograd: Prosveta, 1985. 323–355.

Karanović, Zoja. ,,Narodna poezija u delu Veselina Čajkanovića“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 42. 1–3 (1994): 227–238.

„---“. ,,Aspekti prostornog situiranja vile u usmenoj tradiciji balkanskih Slovena“. Književna istorija 31. 105 (1998): 207–218.

„---“. Nebeska nevesta. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost, 2010.

Karadžić, Vuk Stefanović. Srpske narodne pjesme I. Sabrana dela Vuka Karadžića, IV. Prir. V. Nedić. Beograd: Prosveta, 1975.

„---“. Srpske narodne pjesme IV. Sabrana dela Vuka Karadžića, VII. Prir. Lj. Zuković. Beograd: Prosveta, 1986.

„---“. Srpske narodne pjesme II. Sabrana dela Vuka Karadžića, V. Prir. R. Pešić. Beograd: Prosveta, 1988.

Kleut, Marija. Iz Vukove senke. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost, 2012.

Koljević, Svetozar. Naš junački ep. Beograd: Nolit, 1974.

Kostić, Dragutin. ,,Dva kosovska cikla“. Prilozi proučavanju narodne poezije 6. 1 (1939): 1–18.

Latković, Vido. Članci iz književnosti. Cetinje: Narodna knjiga, 1953.

„---“. Narodna književnost. Beograd: Naučna knjiga, 1975.

Loma, Aleksandar. Prakosovo. Slovenski i indoevropski koreni srpske epike. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2002.

„---“. ,,Veselin Čajkanović – sudbina čoveka i njegovog dela“. Veselin Čajkanović 1881–1946. Katalog izložbe. Beograd: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2006: 7–9.

Ljubinković, Nenad. Traganja i odgovori. Studije iz narodne književnosti i folklora I. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2010.

Marić, Rastislav. ,,Bibliografija Veselina Čajkanovića“. Veselin Čajkanović, Mit i religija u Srba. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, 1973. 653–666.

Matić, Svetozar. Naš narodni ep i naš stih. Novi Sad: Matica srpska, 1964.

Milošević-Đorđević, Nada. Zajednička tematsko-sižejna osnova srpskohrvatskih neistorijskih pesama i prozne tradicije. Beograd: Filološki fakultet, 1971.

„---“. Kosovska epika. Beograd: Zavod za udžbenike, 1990.

„---“. ,,Otkrivanje tajne mitskih slojeva srpske usmene građe.“ Književne novine 46 (1994): 3.

Mršević-Radović, Dragana. Frazeologija i nacionalna kultura. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2008.

Nedić, Vladan (ur.). Srpska književnost u književnoj kritici, 2. Narodna književnost. Beograd: Nolit, 1972.

„---“. O usmenom pesništvu. Beograd: SKZ, 1976.

„---“. Vukovi pevači. Prir. R. Pešić. Novi Sad: Matica srpska, 1981.

Palavestra, Predrag. Istorija srpske književne kritike, I-II. Novi Sad: Matica srpska, 2008.

Perić, Dragoljub. ,,Pesma Sekula se u zmiju pretvorio kao epski siže o šamanskoj borbi čarobnjaka (retorika žanra)“. Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti. Ur. Z. Karanović i R. Gikić-Petrović. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2007. 47–55.

Petrović, Sonja. Kosovska bitka u usmenoj poeziji. Beograd: Gutenbergova galaksija, 2001.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. Stanaja selo zapali. Novi Sad: DOO Dnevnik, 2007.

Pešić, Radmila. ,,Vladan Nedić o Vukovim pevačima“ (pogovor). Vladan Nedić, Vukovi pevači. Novi Sad: Matica srpska, 1981. 105–111.

Prodanović, Jaša. ,,Petnaest srpskih narodnih pesama, uredio dr Veselin Čajkanović, profesor Univerziteta, Beograd, 1925“. Srpski književni glasnik 15. 7 (1925): 560.

Radulović, Nemanja. ,,Dve metamorfoze u našoj epici.“ Svet reči 9. 19–20 (2005): 40–42.

Samardžija, Snežana. ,,Transformacija epskog modela u Milijinoj pesmi o ženidbi Maksima Crnojevića“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 49. 3 (2001): 331–352.

Suvajdžić, Boško. Epske pesme o hajducima i uskocima. Beograd: Gutenbergova galaksija, 2003.

„---“. Pevač i tradicija. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010.

Tomić, Božidar. Pjesme Filipa Višnjića. Beograd: Odbor za proslavu Filipa Višnjića, 1935.

Cajić, Radisav. ,,Bibliografija radova Veselina Čajkanovića.“ Veselin Čajkanović, Stara srpska religija i mitologija. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994c. 385–421.

Čajkanović, Veselin. Ženidba Maksima Crnojevića, srpska narodna pesma s komentarom. Bizerta: Štamparija srpskih invalida, 1917.

„---“. (ur). Srpske narodne pesme. I. Pesme kosovske. Bizerta: Štamparija srpskih invalida, 1918.

„---“. (ur). Srpske narodne pesme. II. Pesme mitološke. Bizerta: Štamparija srpskih invalida, 1918.

„---“. (ur). Srpske narodne pesme. Druga knjiga. Mitološke i druge različite pesme. Beograd: Središni odbor za narodno prosvećivanje, 1924.

„---“. (ur). Petnaest srpskih narodnih pesama. Beograd: Štamparija D. Gregorića, 1925.

„---“. Studije iz srpske religije i folklora 1910–1924. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994a.

„---“. Studije iz srpske religije i folklora 1925–1942. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994b.

„---“. Stara srpska religija i mitologija. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994c.

Čajkanović, Veselin i Đorđević, Tihomir R. (ur). Srpska narodna pesmarica. Iz Vukove zbirke. Beograd: Izdanje Zadužbine Radojice J. Đurića, b. g.

Објављено
2022-01-26
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције