Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији српских научних часописа из области хуманистичких наука од 2021. године, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 53 Бр. 174 (2021)

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕВеселин Чајкановић (1881–1946) (приредилa Марија Шаровић)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Модерна арапска књижевност (II) (приредили Бојан Чолак и Ена Павловић)

ПРЕПЛИТАЊА: Фолклор НОБ–а: изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике (приредиле Смиљана Ђорђевић Белић и Јеленка Пандуревић)

КОНТЕКСТИ: Да ли постоји књижевна периферија? (приредила Марјана Ђукић)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2022-01-27

Оцене и прикази

Погледај све бројеве