Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија

(Слободан Владушић, Орфеј и запушач: Упутство за употребу поезије након Елиота и Валерија, Академска књига, Нови Сад, 2018)

  • Milan Gromović Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: научна критика, књижевност

Референце

Slobodan Vladušić, Orfej i zapušač: Uputstvo za upotrebu poezije nakon Eliota i Valerija, Akademska knjiga, Novi Sad, 2018.
Објављено
2020-10-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази