Пресек стања у српској књижевности

Српска књижевност данас, зборник радова са округлих столова 2014–2017, Нови Сад: Огранак САНУ у Новом Саду, 2018.

  • Milan Gromović Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: научна критика

Сажетак

Зборник радова Српска књижевност данас настао је обједињавањем свезака саопштења са четири округла стола који су одржани у Огранку САНУ у Новом Саду. Циљ и задатак овог пројекта САНУ јесте својеврсни пресек стања у српској књижевности, а посредно и у једном ширем, друштвено-политичком и културолошком оквиру, чији је књижевност неизоставан део. Према речима академика Мира Вуксановића, приређивача најпре четири свеске са округлих столова, а онда и зборника у целини, „основна намера пројекта је да се дефинише савремени српски књижевни корпус. То значи да се добије кратак али што обухватнији приказ савременог књижевног стварања на српском језику, у свим жанровима...“ на просторима где српска књижевност настаје и узглобљује се у шири друштвени контекст. Концепт пројекта није имао строго утврђене формалне аршине који би учеснике округлих столова ограничио или усредсредио на издвојене књижевноисторијске токове, већ су учесници имали слободу да се унапред организују, поделе задужења и наступе као добро уигран тим.

Референце

Srpska književnost danas: zbornik radova sa okruglih stolova 2014–2017, prir. Miro Vuksanović, Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti/Službeni glasnik, Novi Sad/ Beograd, 2018.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази