Нанси и Бланшо: „разделовљена заједница“ и „заједница која се не може признати“

Leslie Hill, Nancy, Blanchot: A Serious Controversy, Rowman & Littlefield, London and New York, 2018.

  • Nemanja Mitrović Факултет за медије и комуникације Универзитет Сингидунум
Кључне речи: научна критика

Референце

Leslie Hill, Nancy, Blanchot: A Serious Controversy, Rowman & Littlefield, London and New York, 2018.
Објављено
2020-10-30
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази