Валтер Мињоло, плуритопијске херменеутике и граничне епистемологије

  • Marko Teodorski Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Валтер Мињоло, постколонијална теорија, деколонијална опција, плуритопијске херменеутике, гранично мишљење, граничне епистемологије, трансмодерност, модерност, колонијалност

Сажетак

Текст oцртава критичко мишљење аргентинског филозофа Валтера Мињола, познатог по проблематизовању односа модерности и колонијалности и развијању идеје о деколонијалној опцији. Деколонијална опција пропагира измештање из европске епистемичке хегемоније и окреће се колонијалним епистемологијама којима је Запад ускратио статус знања. Окосница Мињолове критике је мисао да је колонијализам конститутивна раван модерности, а не њен историјски производ. Стога, Мињоло развија лепезу концепата који би се одупрли наметнутој неопходности модерности (као што је концепт „трансмодерности“), али и широј епистемичкој хегемонији Запада (као што су концепти „граничног мишљења“, „граничних епистемологија“ и „плуритопијских херменеутика“). Важније од тога шта се говори јесте ко говори, одакле и за кога, те је стога Европу потребно критиковати не из њене сопствене интелектуалне традиције већ из њене спољашњости. Европска аутокритикa је неопходна, али није довољна.

Референце

Alcoff, Linda Martín. "Mignolo's Epistemology of Coloniality". CR: The New Centennial Review 7.3 (2007): 79-101. Crossref

Cuéllar, Jorge E. "Toward a De-Colonial Common Sense: Review of The Darker Side of Western Modernity by Walter Mignolo". Discourse 35.1 (2013): 124-128. Crossref

Dussel, Enrique. "World System and 'Transmodernity.'" Nepantla 3.2 (2002): 221-44. Fagan, G. Honor. "Review of Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking by Walter Mignolo". Bulletin of Latin American Research 19.4 (2000): 578-579. Crossref

Fanon, Frantz. Peau noir, masques blancs. Paris: Éditions du Seuil, 1952.

Gruzinski, Serge. "Review of Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking by Walter Mignolo". Annales. Histoire, Sciences Sociales 57.1 (2002): 234-235. Crossref

Khatibi, Abdelkebir. Maghreb pluriel. Paris: Denoel, 1983.

Michaelsen, Scott and Scott Cutler Shershow. "Rethinking Border Thinking". South Atlantic Quarterly 106.1 (2007): 41-60. Crossref

Mignolo, Walter. "Colonial and Postcolonial Discourse: Cultural Critique or Academic Colonialism". Latin America Research Review 28.3 (1993): 120-134. Crossref

Mignolo, Walter. "Writing and Recorded Knowledge in Colonial and Postcolonial Situations" (afterword). Writing without Words: Alternative literacies in Mesoamerica & the Andes. Edited by Elisabeth Hill Boone and Walter Mignolo. Durham and London: Duke University Press, 1994. 293-313. Crossref

Mignolo, Walter. The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality and Colonization. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995.

Mignolo, Walter. The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham and London: Duke University Press, 2011. Crossref

Mignolo, Walter. Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2012. Crossref

Mignolo, Walter. "Geopolitics of sensing and knowing: On (de)coloniality, border thinking, and epistemic disobedience". Confero 1.1 (2013): 129-150. Crossref

Mignolo, Walter. "Symposium: Walter Mignolo on Coloniality and Western Modernity". www.youtube.com. Guggenheim Museum 05.12. 2016. Youtube link 09.01. 2020.

Mignolo, Walter. "About". www.waltermignolo.com Walter Mignolo's personal website. Link 09.01.2020.

Panikkar, Raimundo. "What is Comparative Philosophy Comparing?" Interpreting Across Boundaries: New Essays in Comparative Philosophy. Edited by Gerald James Larson and Eliot Deutsch. Princeton: Princeton University Press, 1988. 116-136. Pels, Peter. "Review of Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking by Walter Mignolo". The Journal of the Royal Anthropological Institute 8.2 (2002): 377.

Quijano, Anibal. "Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America". Nepantla: Views from South 1.3 (2000): 533-580.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти