• Год. 53 Бр. 173 (2021)

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Homo Viator Balcanicus (приредила Драганa Грбић)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Модерна арапска књижевност (I) (приредили Бојан Чолак и Ена Павловић)

  КОНТЕКСТИ: Транскултурне теорије франкографих и хиспанографих аутора (приредили Александра Манчић и Марко Теодорски)

  ПОЈМОВНИК

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 52 Бр. 172 (2020)

  Рубрике и темати у овом броју су: 

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Сабрана дела Бранка Миљковића: позив на нове увиде  (приредио Драган Хамовић)

  КОНТЕКСТИ: Књижевност и езотеризам (II) (приредио Немања Радуловић)

  ПРЕПЛИТАЊА: Музика и књижевност (II) (приредила Ивана Медић)

  ПОЈМОВНИК

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

  Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172)
  Издања института за књижевност и уметност у 2020. години

 • Год. 52 Бр. 171 (2020)

  Рубрике и темати у овом броју су: 

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Никола Милошевић – књижевни теоретичар и филозоф (приредио Кристијан Олах)

  КОНТЕКСТИ: Књижевност и езотеризам (I) (приредио Немања Радуловић)

  ПРЕПЛИТАЊА: Музика и књижевност (I) (приредила Ивана Медић)

  ПОЈМОВНИК

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 52 Бр. 170 (2020)

  Рубрике и темати у овом броју су: 

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Словеначка књижевност после 1991. (II)  (приредила Варја Балжалорски Антић)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Бекет и миграције (II) (приредио Предраг Тодоровић)

  КОНТЕКСТИ : Књижевност и економија (приредиo Владимир Гвозден)

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ