Интелектуалац у свом и нашем времену: Шта (нам) је био и шта (нам) је данас Владан Десница

(Drago Roksandić, Iluzije slobode: Ogledi o Vladanu Desnici, Politička kultura, Zagreb, 2017)

  • Bojan Đorđević Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: научна критика, Владан Десница

Референце

Drago Roksandić, Iluzije slobode: Ogledi o Vladanu Desnici, Zagreb: Politička kultura, 2017, 253 str.
Објављено
2020-10-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази