Сталкеров поглед: свет, зона, соба

(Мисао Андреја Тарковског о човеку и свету и њена визуелизација у Сталкеру)

  • Nebojša Lazić Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици
Кључне речи: А. Тарковски, филм, интерсемиотичка цитатност, простор, време

Сажетак

Мисао Андреја Тарковског о положају човека у свету најјасније се може сагледати у филмовима чији је био аутор. Из његовог опуса изабрали смо филм Сталкер, у коме су, по нашем мишљењу, редитељеви теоријски ставови о филмској уметности, које је он износио у бројним есејима, доведени у потпуно сагласје с њиховом необично успелом естетском уметничком реализацијом. У Сталкеру Тарковског преламају се све оне идеје које је уметник носио у себи, као и креативни подстицаји из других грана уметности и духовности: музике, литературе, сликарства, архитектуре, религије, филозофије итд. Посебну смо пажњу посветили функцији интерсемиотичких цитата које је Тарковски уметао у структуру овог филма.

Референце

Bazen, Andre: Šta je film?1–4. Beograd: Institut za film, 1967.

Bergman, Ingmar. The Magic Lantern. An Autobiography. New York: Penguin Books, 1989.

Genep, Arnold van. Obredi prelaza. Sistematsko izučavanje rituala. Beograd: SKZ, 2005.

Delez, Žil. Pokretne slike. Novi Sad– Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1998.

Delez, Žil. Slika-vreme. Beograd: Filmski centar Srbije, 2010.

Jeftimijević Mihajlović, Marija. „Filosofija svejedinstva u poeziji ArsenijaTarkovskog“. Nauka bez granica 1. Izvan okvira, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 2018, 209–227.

Končalovski, Andrej. Niske istine, Beograd: Zepter Book World, 1998.

Maslin, Janet.„᾽Stalker᾽, Russian Science-Fiction“. New York: The New York Times, 1982, 23.

Marrati, Paola. Gilles Deleuze. Cinema and Philosophy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008.

Oraić Tolić, Dubravka. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1990.

Strugacki, Arkadij i Boris. Piknik pored puta. Beograd: Naš dom, 2011.

Tarkovski, Andrej. Lekcije iz filmske režije. Novi Sad: Prometej, 1992.

Tarkovski, Andrej. Martirologijum. Dnevnici 1970–1986. Novi Sad: Akademska knjiga, 2017.

Tarkovski, Andrej. Zapečaćeno vreme. Novi Sad: Akademska knjiga, 2018.

Tarkovski (priređivač Marina Tarkovska). Novi Sad– Beograd: Prometej– Jugoslovenska kinoteka, 1998.

Tarkovski Arsenij.Biti to što jesi. Beograd: BIGZ, 1995.

Tarkovskiй, Arseniй. Sobranie sočineniй. Tom pervый: stihotvoreniя. Moskva: Hudožestvennaя literatura, 1991.

Tюtčev, F. I. Polnoe sobranie sočineniй i pisьma b šesti tomah. Tom pervый: stihotvoreniя 1813–1849. Moskva: Klassika, 2002.

Triling, Lajonel.Iskrenost i autentičnost. Beograd: Nolit, 1990.

Tropin, Tijana. „Stalker Andreja Tarkovskog kao adaptacija književnog naučnofantastičnog dela“. Slovenska naučna fantastika (zbornik radova), ur: dr Dejan Ajdačić i dr Bojan Jović, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2007, 283–304.

Fedotkin, Stepan. Leйmotivы „Zerkala“. Moskva: Kanon–plюs, 2019.

Džonson, Vida T. i Petri, Grejem. Filmovi Andreja Tarkovskog. Vizuelna fuga. Banja Luka–Beograd: Besjeda– Ars Libri, 2007.

Šato, Dominik, Film i filozofija. Beograd: Clio, 2011.

Објављено
2020-10-15
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози