Холокауст и рат у књижевности југословенског културног простора

Stijn Vervaet, Holocaust, War, and Transnational Memory. Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature, London and New York: Routledge, 2018.

  • Krinka Vidaković Petrov Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: научна критика

Референце

Stijn Vervaet, Holocaust, War, and Transnational Memory. Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature, London and New York: Routledge, 2018.
Објављено
2020-10-30
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази