Политичке борбе кнеза Милоша Обреновића (1815-1839) – од историје до усмене народне традиције

  • Branko R. Zlatković Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: кнез Милош Обреновић, политичке борбе, политички противници, буне, историографија, усмена народна традиција, анегдота, предање, изрека, песма

Сажетак

Осим историјских извора, у раду се тематизују, систематизују и анализирају забележени усмени наративи и песнички садржаји који на карактеристичан начин описују веома бурну и драматичну борбу коју је кнез Милош Обреновић водио против политичких противника и неистомишљеника, у периоду од 1815, па све до изгнанства из Србије 1839. године. Особеним транспозицијама историјских садржаја у ткивима усмених форми (гласина, анегдота, предање, прича о животињама, изрека, клетва, басма и песма) придоносила је и специфична природа и појава кнеза Милоша, који се у нашој традицији издвојио као једна од најподстицајнијих личности за усмено приповедно обликовање.

Референце

Đurić, Janićije. "Kopija istorije serbske". Kazivanja o Srpskom ustanku 1804. D. Samardžić, ur. Beograd: SKZ, 1980, 1-68.
Gavrilović, Mihailo. Miloš Obrenović, I-II. Beograd, 1908, 1909.
Hadžić, Jovan. "Spomeni iz mojega dnevnika". Ogledalo srbsko, 1-10, N. Sad 1864.
Jokić, Petar. "Pričanja o Srpskom ustanku". Kazivanja o Srpskom ustanku 1804. D. Samardžić, ur. Beograd: SKZ, 1980, 150-263.
Karadžić, Vuk Stef. "Etnografski spisi". Sabrana dela Vuka Karadžića, XVII. M. Filipović, ur. Beograd: Prosveta, 1972.
Karadžić, Vuk Stef. "Istorijski spisi I". Sabrana dela Vuka Karadžića, XV. R. Samardžić, ur. Beograd: Prosveta, 1969a.
Karadžić, Vuk Stef. "Istorijski spisi II". Sabrana dela Vuka Karadžića, XVI. R. Samardžić, ur. Beograd: Prosveta, 1969b.
Karadžić, Vuk Stef. "Prepiska I, 1811-1821". Sabrana dela Vuka Karadžića, XX. G. Dobrašinović, ur. Beograd: Prosveta, 1987.
Karadžić, Vuk Stef. "Srpske narodne pjesme II". Sabrana dela Vuka Karadžića, V. R. Pešić, ur. Beograd: Prosveta, 1988.
Karadžić, Vuk Stef. "Srpske narodne poslovice". Sabrana dela Vuka Karadžića, IX. M. Pantić, ur. Beograd: Prosveta, 1965.
Kunibert, Bartolomeo. Srpski ustanak i prva vladavina Miloša Obrenovića 1804-1850, I-II. Beograd: Prosveta, 1988.
Ljubinković, Nenad. Pjevanija crnogorska i hercegovačka (budimska i lajpciška) Sime Milutinovića Sarajlije. Beograd, 2000.
Ljušić, Radoš. Kneževina Srbija 1830-1839. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004.
Mihailović, Stefan Stevča. "Memoari, u dva dela, od 1813. do 1842. i od 1858. do 1867". Ž. Živanović, ur. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, XVIII, Beograd, 1928.
Milićević, Milan Đ. Knez Miloš u pričama. Kragujevac: Svetlost, 1989.
Milićević, Milan Đ. Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda novijega doba. Beograd, 1888.
Milutinović, Sima Sarajlija. "Toma Vučić Perišić". Srbija 19. Veka. Izabrani radovi, II. R. Ljušić, ur. Beograd: Vojna knjiga, 1998, 336-355.
Milutinović, Sima Sarajlija. Istorija Srbije od početka 1813-e do konca 1815-e godine. Beograd, 1888.
Nenadović, Konstantin. Život i dela velikog Đorđa Petrovića Karađorđa, Vrhovnog Vožda, oslobodioca i Vladara Srbije i život njegovi Vojvoda i junaka, I-II, Beč, 1883.
Popović, Pavle. "Iz života Joakima Vujića". Letopis Matice srpske, 248. N. Sad, 1908, 49-65.
Popović, Radomir J. Avram Petronijević 1791-1852. Beograd: Freska, 2012.
Popović, Radomir J. Toma Vučić Perišić. Beograd: Istorijski institut - Službeni glasnik, 2003.
Popović, Sreten L. Putovanje po novoj Srbiji (1878 i 1880). Beograd: SKZ, 1950.
Protić, Đorđe. "Obraz knjaza Miloša i njegovog vladanja". Srbija 19. veka. Izabrani radovi, II. R. Ljušić, ur. Beograd 1998, 320-335.
Ranke, Leopold. Istorija srpske revolucije. S. Novaković, prev. Beograd, 1864.
Rihter, Vilhelm. Prilike u Srbiji pod knezom Milošem do njegove abdikacije 1839. Kragujevac: Svetlost, 1984.
Rubić, Stojan. "Narodne pjesme (Duvno u Bosni). Sabrao Stojan Rubić". Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knjiga 25. Sveska 2. Zagreb, 1924: 363-371.
Simić, Aleksa. Sećanja Alekse Simića na knjaza Miloša. Kragujevac - G. Milanovac, 1997.
Stojančević, Vladimir. Miloš Obrenović i njegovo doba. Beograd: Prosveta, 1966.
Taljandije, Sen-Rene. Srbija Karađorđa i Miloša, istorijska studija od ustanka 1804. do Jedrenskog mira 1830, Beograd: Studio Ars medica, 1999.
Vasiljević, Radmila. "Vojevanje i stradanje kneza Sime Markovića". 1804, časopis Zadužbinskog društva "Prvi srpski ustanak", X/14, B. Zlatković, ur. Orašac, 2019, 4-10.
Vojinović, Staniša. "Pisma knezu Milošu o vladanju i vlasti". 1804, časopis Zadužbinskog društva "Prvi srpski ustanak", X/14. Orašac, 2019, 25-32.
Zlatković, Branko. "Greh i prokletstvo u usmenim kazivanjima o Srpskoj revoluciji (1804-1815)". Srpsko usmeno stvaralaštvo. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008, 323-346.
Zlatković, Branko. "Usmeni i pisani izvori romana "Smrt Karađorđeva" Pere Todorovića". Pera Todorović - novi (p)ogledi. Političke ideje i književno-publicističko delo. Beograd - S. Palanka, 2014, 145-171.
Zlatković, Branko. "Vuk Karadžić o Karađorđevoj smrti". Lik Karađorđa u književnosti (1817-2017). V. Plana, 2017, 19-26.
Zlatković, Branko. Prvi srpski ustanak u govoru i u tvoru. Beograd - Aranđelovac, 2007.
Објављено
2020-10-29
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози