Друго издање студије Природа у веровању и предању нашега народа I–II Тихомира Р. Ђорђевића

  • No Author Specified Институт за књижевност и уметност, Београд

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Марко Аврамовић је рођен 18. 9. 1984. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Младеновцу. Студије српске књижевности и језика са општом књижевншћу завршио је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету завршио је и мастер студије. Тренутно је на докторским студијама из српске књижевности на Филолошком факултету.

За дипломски рад под називом „Песничка слика у поезији Ивана В. Лалића“ добио је награду из фонда „Радмила Поповић“ за 2010. годину.

Од марта 2011. године запослен је као истраживач–приправник на Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст“.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Белешке