Историјска фирмонаутика Његована – мотив трговине у Златном руну Борислава Пекића

  • Violeta Mitrović Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: Борислав Пекић, мотив трговине, дијахронија, рачунско/рационалистичко становиште, мотив економског канибализма, мотив породице, материјализам, радикализована рационалност, фирмократија

Сажетак

Дијахронијски сагледавајући историјско трајање породице Њаго/Његован, особито односе очева и синова, односно дедова и унука, рад настоји да расветли начин на који се у Пекићевом Златном руну обликују мотив трговине и њему иманентне појаве – порекло и основна начела трговачке праксе, природа и особине новца, појам жеље као разменског извора/акцелератора, генеза мотива економског канибализма, као и однос између Фирме и породице, односно трговине и уметности. Оцртавањем економске еволутивне нити породице – од гурбетске/торбарске трговачке мере до корпоративног облика приватне својине – рад подједнако разматра с идејно-економског становишта значајне узроке пропасти породице. Они се тичу промена у погледу разумевања појма власништва, испољавања трговачких способности, као и развијања слепе, первертиране зависности од профитних релација. Управо та зависност упућује на реверзибилност симеонске материјалистичке природе, на чињеницу да су Њаго/Његовани од поседа и за њега живели, али да су управо њиме и фантазмагоричном зачараношћу стицањем уништавани. Истраживачка пажња испитује и пишчево третирање рачунског/рационалистичког погледа на свет чија се радикализација и њени редуктивни и дехуманизујући ефекти манифестују на примеру Леонидове абнормалне рационалности, као и у визији Газде Симеона о економском тоталитаризму и хегемонији његованске Фирме (фирмократији).

Референце

Benjamin, Valter. "Kapitalizam kao religija." Preveo s nemačkog Čad Kocer. Prevela s engleskog Ivana Velja. Zlatna greda, 11. 121/122 (2011): 11-12.

Binsvanger, Hans Kristof. Novac i magija: ekonomsko tumačenje Geteovog Fausta. Preveo s nemačkog Saša Radojčić. Čačak: Gradac, 2017.

Bodrijar, Žan. Prozirnost zla. Preveo s francuskog Miodrag Radović. Novi Sad: Svetovi, 1994.

Flajšman, Kristof. Kapitalizam kao religija. Prevela s nemačkog Dobrila Begenišić. Čačak: Gradac, 2017.

Fuko, Mišel. Rađanje biopolitike. Preveli s francuskog Bojana Novaković i dr. Novi Sad: Svetovi, 2005.

Jerkov, Aleksandar. "Pekićeva cinična intertekstualnost." Književnost, 92-93. 11-12 (1992): 1703-1711.

Le Bon, Gistav. Psihologija gomila. Prevela s francuskog Aleksandra Mančić. Čačak: Gradac, 2007.

Lošonc, Alpar i Gvozden, Vladimir. Anatomija robe: ogledi iz kritike političke ekonomije. Novi Sad: Svetovi, 2016.

Lukić, Jasmina. Metaproza: čitanje žanra. Beograd: Stubovi kulture, 2001.

Milošević, Nikola. Književnost i metafizika: Zidanica na pesku 2. Beograd: "Filip Višnjić", 1996.

Moren, Edgar. Čovek i smrt. Preveo s francuskog Branko Jelić. Beograd: BIGZ, 1981.

Pekić, Borislav. Odmor od istorije. Beograd: BIGZ, 1993.

Pekić, Borislav. Tamo gde loze plaču. Beograd: Službeni glasnik, 2014.

Pekić, Borislav. U traganju za Zlatnim runom. Beograd: BIGZ, 1997.

Pekić, Borislav. Život na ledu I. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Pekić, Borislav. Život na ledu IV. Beograd: Službeni glasnik, 2014.

Pekić, Borislav. Zlatno runo. Beograd: Dereta, 2006.

Perišić, Igor. "Postupak katalogizacije kao izvor smeha u Zlatnom runu Borislava Pekića". Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Ur. Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2009. 351-361.

Sabato, Ernesto. Pojedinac i univerzum. Prevela sa španskog Aleksandra Mančić. Čačak: Gradac, 2005.

Špengler, Osvald. Propast Zapada I. Preveo s nemačkog Vladimir Vujić. Beograd: Službeni glasnik, 2018.

Toma, Luj-Vensan. Antropologija smrti II. Preveli s francuskog Zoran Stojanović i Miodrag Radović. Beograd: Prosveta, 1980.

Veblen, Torsten. Teorija dokoličarske klase. Preveo s engleskog Nikola Mišić. Beograd: Kultura, 1966.

Vladušić, Slobodan. "Rismanovo i Pekićevo razumevanje karaktera usmerenog drugima." Sociološki pregled, 46. 2 (2012): 235-246. CrossRef

Zimel, Georg. Filozofija novca. Prevela s nemačkog Olga Kostrešević. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2004.

Zimel, Georg. Kontrapunkti kulture. Prijevod Kiril Miladinov. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2001.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози