Књижевност у Kалендарима Георгија Михаљевића (1807, 1808, 1813)

  • Tatjana Jovićević Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: периодика, календари, књижевна грађа, славеносербски, транскрипција, Георгије Михаљевић, Еустахија Арсић, Михаило Витковић

Сажетак

У раду је донета укупна из посредних извора позната књижевна грађа из Михаљевићевог Календарана лѣто 1807– одломак прозе „Повѣст о Савки и Кати“ и први пут у целини на српском прештампана „Пѣснъ на славу сербски юнака“ – као и цео књижевни део новопронађеног Календарана лѣто 1808. Док су наведени прилози из 1807. културно сигнификанти јер припадају Еустахији Арсић и Михаилу Витковићу, значајним ауторима с почетка 19. века, они из 1808. су у том смислу безначајни, и донети су као извор за проучавање феномена и историјата популарне/тривијалне књижевности.

Референце

Ilijin, Jakov. Pesmarica. Tomaševac: Odeljenje stare i retke knjige Biblioteke Matice srpske, sign. RR II 1, 1807.

Kalendarь na lѣto 1808. za svakoga Serblina koi lюbitъ rod svoй otъ narodolюbca G. Mihalѣviča, Odeljenje za mape, plakate i sitnu štampu Sečenji nacionalne biblioteke u Budimpešti, nesignirano, uz kutiju br. 2151.

Kovačević, Božidar. "Povodom članka 'Slike Karađorđa i Mladena Milovanovića' od g. A. Ivića", Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 11. 11 (1931): 159-160.

Maticki, Miodrag. "Kalendar Georgija Mihaljevića (Budim 1807; 1808; 1813)". Srpska književna periodika 1766-1850. Novi Sad: Matica srpska, 2016. 179-192.

Maticki, Miodrag."Kalendari Georgija Mihaljevića". Studije i građa za istoriju književnosti, knj. 2.Ur. Marta Frajnd. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1986. 155-178.

Novaković, Stojan. Srpska bibliografija za noviju književnost 1741-1867. Beograd: Državna štamparija, 1869.

Petrović, Teodora "Jedan rani uticaj Dositejevih 'Sovjeta', Kovčežić. Prilozi i građa o Dositeju i Vuku 5. 5 (1963): 148-149.

Vitkovics, Mihaly. Vitkovics Mihaly Magyar és Szerb írásai, Budapest: Európa könyvkiadó, 1978.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Књижевна грађа