Културологија Михаила Епштејна: метадисциплина транскултурности

  • Slobodanka Vladiv Glover Monash University, Melbourne
Кључне речи: транскултура, аутсајдерство (вненаходимость), Михаил Епштејн, Мераб Мамардашвили, културна шизофренија, différence, Bildung

Сажетак

Овај осврт на дефиницију и епистемолошку функцију транскултуре део је дискусије организованe у Институту за књижевност и уметност у Београду у јуну 2019. године као виртуелни састанак, на коме је учествовао и покретач појма транскултуре Михаил Епштејн. Аутор осврта се позива на тезе Епштејна и његовог саговорника, грузинског филозофа Мераба Мамардашвилија, о транскултури, које ставља у шири контекст постструктурализма. У осврту се даје критика појма транскултуре, у којој се долази до увида да је то трансценденталан појам који не може да се уврсти у било коју дисциплинарну методологију (попут тзв. World Literature, социологијe или студија културе). По истој логици, појам културологије, који Епштејн уводи као неку врсту философије о култури и транскултури, као мета-дисциплина обухвата све дисциплине хуманистичких наука. По питању трансценденције појма „транскултура“, аутор осврта доводи у везу друга два трансцендентална појма: différence (разлика) и Bildung (образовање). Différence се повезује са структуром значења код постструктуралисте Жака Дериде, а Bildung се црпи из Хегелове мисли о негативитету, који је услов сваког духовног стварања. Појављује се паралела између différence, Bildung и траснкултуре као позиције изван културе, измештености или аутсајдерства као идеалне позиције за транскултурна размишљања о култури.

Референце

Adorno, Theodor. "Culture Industry Reconsidered." New German Critique 6 (1975): 12-19. CrossRef

Bakhtin, Mikhail. Towards a Philosophy of the Act. Tr V. Liapunov. Austin: University of Texas Press, 1993. CrossRef

Bykova, Marina. "Hegel's Philosophy of Bildung." The Palgrave Hegel Handbook. Palgrave Handbooks in German Idealism. M. Bykova, K. Westphal (eds). Cham: Palgrave Macmillan, 2020. CrossRef

Deleuze, Gilles and Guattari, Félix. Capitalism and Schizophrenia: A Thousand Plateaus.Tr. Brian Massumi. University of Minnesota Press, 1987.

Derrida, Jacques. Of Grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore and London: The Johns Hopkins UP, 1976.

Epstein, Mikhail, Genis, Alexander, Vladiv-Glover, S. M. Russian Postmodernism: New Perspectives on Late Soviet Culture. New York: Berghahn Books, 1999; друго, проширено издање 2016. CrossRef

Epstein, Mikhail. After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995.

Foucault, Michel."Preface to Transgression". Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews. Ed. Donald F. Bouchard. Tr. Donald F. Bouchard & Sherry Simon. Cornell University Press and Oxford: Blackwell, 1977.

Мамардашвили, Мераб. Картезианские размышления. Прир. ЮрийП. Сенокосов. Москва: Прогресс, 1993.

Мамардашвили, Мераб. Классические и неклассические идеалы рациональности. Москва: Лабиринт, 1994.

Мамардашвили, Мераб. Лекции о Прусте. Москва: Ad marginem, 1995.

Мамардашвили, Мераб. Работы Мераба Мамардашвили.Том XIII и XIX. Прир. Алиона Мамардашвили. Москва: Логос, 2004.

Scherer, Jacques. Le «Livre» de Mallarmé. Premières recherches sur les documents inédits. Première parution en 1957. Préface d'Henri Mondor. Nouvelle édition revue et augmentée en 1978. Paris: Collection Blanche, Gallimard.

Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Erster Band: Gestalt und Wirklichkeit. Wien, Leipzig: Braumüller, 1918; zweiter Band: Welthistorische Perspektiven. München: C. H. Beck, 1922.

Vladiv-Glover, Slobodanka. "Dostoevsky's 'Pochvaʼ ('Soilʼ) and the 'Genealogy' of Russian History in The Possessed". S. Vladiv-Glover, Dostoevsky and the Realists: Dickens, Flaubert, Tolstoy. New York: Peter Lang Publishing Inc., 2019. 53-72. CrossRef

Vladiv-Glover, Slobodanka. "Dostoevsky's ʽPochvaʼ ('Soilʼ) аnd 'Russian Identityʼ in Phenomenological Perspective: A Reading оf the 1860 'Noticeʼ to ʽVremiaʼ". The Dostoevsky Journal: A Comparative Literature Review. 14-15 (2014): 52-64. CrossRef

Vladiv-Glover, Slobodanka."What is classical and non-classical knowledge?" Studies in East European Thought (Springer). Special Issue on Merab Mamardashvili. 58 (2006): 205-238. CrossRef

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти