Предговор

  • Milica Mustur Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: уводна реч, темат, транскултура

Сажетак

Радови окупљени у другом делу темата „Транскултурне теорије“ резултат су дискусије вођене у јуну 2019. године на Институту за књижевност и уметност у оквиру округлог стола „Транскултурне теорије англографих аутора“. Они представљају наставак расправе о новој културолошкој парадигми обухваћеној појмом транскултура и покушавају да оцртају њен теоријски профил, установе њене епистемолошке домете и одреде њен укупни значај у савременим културолошким дебатама. Другим речима, аутори настоје да процене теоријску и практичну валидност транскултуре као феномена који је током протекле две деценије – бар на дискурзивном нивоу – стекао изразиту популарност у академским круговима светске хуманистике.

[...]

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти