“Way Beyond-The-Pale”: Anna Burns’ Milkman аs а Gendered Trauma Narrative

  • Ksenija Kondali Филозофски факултет Универзитет у Сарајеву
  • Aleksandra Vukotić Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Кључне речи: Северна Ирска, род, траума, сексуално насиље, Ана Бернс, контранаратив, женско писмо

Сажетак

У раду се анализирају елементи контранаратива у роману Млекар (2018) ауторке Ане Бернс у светлу студија трауме, као и наратолошких и културних теорија. Дубоко поларизована атмосфера сукоба у Северној Ирској током седамдесетих година прошлог века представљена је у роману кроз визуру протагонисткиње, уједно и нараторке, која је жртва системског злостављања и застрашивања – политичког и сексуалног. Кроз низ смелих и сложених приповедних поступака и решења, попут одбијања да ликовима и местима у роману додели властита имена, Ана Бернс конструише контранаратив који је супротстављен доминантним етно-националистичким представама рата и сукоба, првенствено у Северној Ирској, али и на другим местима у свету. Онеобичавањем милитаризоване свакодневице Бернс у исти мах представља и подрива методе контроле и ограничавања слободе кроз политичку и сексуалну репресију, која се најпре очитава у дискурсу и начину приповедања трауматизоване протагонисткиње, те наглашава одговор и отпор маргинализованих чланова друштва и њихове одбрамбене механизме “ван сваке мере” друштвено-прихватљивог понашања, односно изван бинарне логике која карактерише сукобљену заједницу у роману. Скрајнуто женско искуство сукоба у Северној Ирској подразумева различите нивое трауме који се у раду анализирају у контексту историје, политике сећања, родног идентитета, и посебно приповедних и метапоетичких поступака који подривају и делегитимизују велике ратне приче.

Референце

Andermahr, Sonya and Silvia Pellicer-Ortín. "Trauma Narratives and Herstory". Trauma Narratives and Herstory, edited by Sonya Andermahr and Silvia Pellicer-Ortín. London: Palgrave Macmillan, 2013. 1-10. CrossRef

Balaev, Michelle. "Literary Trauma Theory Reconsidered". Contemporary Approaches in Literary Trauma Theory, edited by Michelle Balaev. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 1-13. CrossRef

Balaev, Michelle. "Trends in Literary Trauma Theory". Mosaic 41. 2 (2008): 149-166.

Brison, Susan J. "Trauma Narratives and the Remaking of the Self". Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, edited by Mieke Bal, Jonathan Crewe, and Leo Spitzer. Hanover: University Press of New England, 1999. 39-54.

Brown, Laura. "Not Outside the Range: One Feminist Perspective on Psychic Trauma". Trauma: Explorations in Memory, edited by Cathy Caruth. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1995. 100-112.

Burns, Anna. "Anna Burns Interview". Interview by Sheila McWade. The Seamus Heaney Centre, May 2020. Link, 15. 08. 2021.

Burns, Anna. Milkman. London: Faber & Faber. 2018.

Caruth, Cathy. "Parting Words: Trauma, Silence, and Survival". Acts of Narrative, edited by Carol Jacobs and Henry Sussman. Stanford: Stanford University Press, 2003. 47-61. CrossRef

Caruth, Cathy. "Trauma and Experience: Introduction". Trauma: Explorations in Memory, edited by Cathy Caruth. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1995. 3-11.

Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, History. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. CrossRef

Cordner, Anthea. Writing the Troubles: Gender and Trauma in Northern Ireland. PhD Thesis. University of Newcastle-Upon-Tyne April 2014. Link, 5. 8. 2021.

Costello-Sullivan, Kathleen. Trauma and Recovery in the Twenty-First-Century Irish Novel. New York: Syracuse University Press, 2018. CrossRef

Del Río Alvaro, Constanza. "Trauma Studies and the Contemporary Irish Novel". In the Wake of the Tiger: Irish Studies in the Twenty-First Century, edited by David Clark and Rubén Jarazo Álvarez. La Coruña, Spain: Netbiblo, 2010. 3-16.

DenHoed, Andrea. "The Trauma of the Troubles". Dissent 67. 1 (2020): 12-16. Link15. 8. 2021.

Estévez-Saá, Margarita. "Recent Contributions to the Irish Novel by Sara Baume, Anna Burns and Eleanor O'Reilly: On Language, Words and Wordlessness". Oceánide 13 (2020). CrossRef, 20. 8. 2021.

Herman, Judith. Trauma and Recovery. The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror. New York: Basic Books, 1993.

Kilroy, Claire. Milkman by Anna Burns review - creepy invention at heart of an original, funny novel. The Guardian, May 31, 2018. “>Link 20. 8. 2021.

Luckhurst, Roger. The Trauma Question. London and New York: Routledge, 2008.

Merriam Webster Dictionaries Online. Jamais vu. Link 30. 7. 2021.

Morales-Ladrón, Marisol. Milkman by Anna Burns: Silence as an Architectural Form of Containment. The Irish Times, August 19, 2019. Link 30. 7. 2021.

Ní Éigeartaigh, Aoileann. "'This was the "I'm male and you're female" territory': Inserting Gender into the Historical-Political Binary in Anna Burns's Milkman". Antae 7. 1 (2020): 42-55. Link 5. 8. 2021.

Onega, Susana. "Affective Knowledge, Self-Awareness and the Function of Myth in the Representation and Transmission of Trauma. The Case of Eva Figes' Konek Landing". Journal of Literary Theory 6. 1 (2012): 83-102. CrossRef

Parish, Nina and Daniele Rugo. "Memories from the margins: violence and counter-narratives-introduction". In Memories from the margins: violence and counter-narratives, edited by Nina Parish and Daniele Rugo, Journal of the British Academy (online), 2021, 1-9. CrossRef

Piątek, Beata. "The 'Unspeakableness' of Life in Northern Ireland: Anna Burns's Milkman". Litteraria Copernicana 3. 35 (2020): 105-114. CrossRef

Pine, Emilie. Politics of Irish Memory. Performing Remembrance in Contemporary Irish Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

Ruprecht Fadem, Maureen E. The Literature of Northern Ireland: Spectral Borderlands. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. CrossRef

Van der Kolk, Bessel A. and Onno van der Hart. "The Intrusive Past: The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma". Trauma: Explorations in Memory, edited by Cathy Caruth. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press. 1995. 158-182.

Vickroy, Laurie. "Voices of Survivors in Contemporary Fiction". Contemporary Approaches in Literary Trauma Theory, edited by Michelle Balaev. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 130-150. CrossRef

Vickroy, Laurie. Reading Trauma Narratives: The Contemporary Novel and the Psychology of Oppression. Charlottesville: University of Virginia Press. 2015.

Vickroy, Laurie. Trauma and Survival in Contemporary Fiction. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2002.

Whitehead, Anne. Trauma Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози