Мисиолошке импликације Чајкановићеве теорије о пореклу крсне славе

  • Vedran Golijanin Православни богословски факултет Св. Василија Острошког у Фочи Универзитет у Источном Сарајеву
Кључне речи: Веселин Чајкановић, крсна слава, култ предака, мисија, култура, Црква, инкултурација

Сажетак

Док је Веселин Чајкановић изнео теорију по којој крсна слава води порекло од култа предака из старе српске религије, бројни његови критичари инсистирали су на очигледним црквеним елементима славског обреда и славских обичаја. У теоријама о црквеном пореклу славе, елементи култа предака се негирају или минимализују, што је засновано на претпоставци да хришћанство у додиру са нехришћанским културама нужно уништава њихове религијске симболе и замењује их новим, оригиналним хришћанским изразима. Мисиологија и теорије о односу хришћанства и културе, међутим, инсистирају на чињеници да хришћанство није увек наступало непријатељски према нехришћанским културама, као и на томе да је најбољи однос преображавајући, што подразумева прихватање и давање хришћанског смисла добрим изразима човековог религиозног бића. Уколико се прихвати овакво виђење односа хришћанства и културе, уместо оног које подразумева њихово непријатељство, Чајкановићева теорија о пореклу крсне славе може бити тумачена управо као сведочанство преображавајућег црквеног метода. Истовремено, идеја о крсној слави као христијанизованом култу предака може бити аутентичан српски допринос свехришћанској мисиолошкој расправи о месту култа предака у хришћанској религији.

Референце

Besstremяnnaя, G. E. Яponskaя Pravoslavnaя Cerkovь. Istoriя i sovremennostь. Svяto-Troickaя Sergieva Lavra, 2006.

Bogdanović, Dimitrije. "Krsna slava kao svetosavski kult". O krsnom imenu. Prir. Ivan Kovačević. Beograd: Prosveta, 1985. 486-511.

Brinkman, Martien E. The Non-Western Jesus: Jesus as Bodhisattva, Avatara, Guru, Prophet, Ancestor or Healer? London, Oakville: Equinox Publishing Ltd., 2009.

Čajkanović, Veselin. "Vladislav Skarić, Postanak krsnoga imena". O krsnom imenu. Prir. Ivan Kovačević. Beograd: Prosveta, 1985. 337-341.

Čajkanović, Veselin. Stara srpska religija i mitologija. Prir. Vojislav Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994b.

Čajkanović, Veselin. Studije iz srpske religije i folklora 1910-1924. Prir. Vojislav Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994a.

Domentijan. "Život Svetoga Save". Stara srpska književnost 1. Preveo Lazar Mirković. Ur. Živan Milisavac. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska književna zadruga, 1970. 117-309.

Dragojlović, Dragoljub. Paganizam i hrišćanstvo u Srba. Beograd: Službeni glasnik, 2008.

Grujić, Radoslav. "Crkveni elementi krsne slave". O krsnom imenu. Prir. Ivan Kovačević. Beograd: Prosveta, 1985. 407-485.

Jevtić, Atanasije. U spomen Svete Braće Kirila i Metodija (863-2013). Vrnjci: Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog; Trebinje: Manastir Tvrdoš, 2013.

Jovanović, Bojan. Duh paganskog nasleđa u srpskoj tradicionalnoj kulturi. Novi Sad: Svetovi, 2000.

Kalezić, Dimitrije. Krsne slave u Srba. Beograd: Narodna knjiga, Alfa, 2000.

Kim, Young-Gwan. Karl Barth's Reception in Korea, Focusing on Ecclesiology in Relation to Korean Christian Thought. Bern: Peter Lang, 2003.

Lattourette, Kenneth Scott. A History of the Expansion of Christianity (Volume II): The Thousand Years of Uncertainty (A.D. 500 - A.D. 1500). New York, London: Harper & Brothers Publishers, 1938.

Mitrović, Aleksandar. "Krsno ime nije ni patarenskog, ni srpskog, ni pravoslavnog postanka". O krsnom imenu. Prir. Ivan Kovačević. Beograd: Prosveta, 1985. 277-286.

Mullins, Mark. "Japan". Christianities in Asia. Ed. Peter Phan. Malden, Oxford, Chichester: Wiley-Blacklwell, 2011. 197-215. CrossRef

Niebuhr, H. Richard. Christ and Culture. New York: Harper Collins Publishers, 2001.

Nikitin, Avgustin. «Russkaя Pravoslavnaя Missiя v Koree». Pravoslavie na Dalьnem Vostoke. 275-letie Rossiйskoй Duhovnoй missii v Kitae. Red. M. N. Bogolюbov, A. Nikitin. Sankt-Peterburg: «Andreev i sыnovья», 1993. 133-147.

Shorter, Aylward. Toward a Theology of Inculturation. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1997.

Skarić, Vladislav. "Postanak krsnoga imena". O krsnom imenu. Prir. Ivan Kovačević. Beograd: Prosveta, 1985. 287-330.

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције