Немоћ духа пред Законом земље

Снежана Милојевић. Закон земље. Нови Сад: Академска књига, 2020, 189 стр.

  • Nikolina Šurjanac Учитељски факултет Универзитет у Београду
Кључне речи: kritika, književnost

Сажетак

Монографија Снежане Милојевић Закон земље, како сама ауторка наводи у предговору, настала је као скуп њених већ објављених студија обједињених заједничком темом у референтним зборницима и научним часописима. Публикована поводом стогодишњице читања опуса нашег нобеловца, ова научна синтеза осветљава, пре свега, статус женских ликова у Андрићевом стваралаштву, уз методолошку апаратуру савремених књижевних теорија. Иако и сама скептична кад је реч о савременом приступу опусу једног модернисте, Снежана Милојевић у својим студијама показује аргументовану оправданост теза које заступа. Једна од лајтмотивских, која се јавља већ и у самом наслову књиге, указује на човекову предиспонираност на пад, ка земљи, која „тражи своје“, што ће и сама ауторка, цитирајући Андрића, поновити на више места у својој монографији.

Референце

Snežana Milojević. Zakon zemlje. Novi Sad: Akademska knjiga, 2020.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази