Херменеутички смисао когнитивних и етнолингвистичких проучавања

Драгана Ратковић. Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020, 260 стр.

  • Jana Aleksić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: naučna kritika, Aleksandar Petrov, srpska književnost

Сажетак

Научна монографија Драгане Ратковић Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова нуди другачији али сврсисходан приступ сагледавању целине једног песничког опуса, односно тежишних момената песничке егзистенције, уједно и апартне и репрезентативне унутар словенског културног простора у XX веку. Књижевно дело Александра Петрова било је предмет поетичких, поетолошких и културолошких истраживања, чији су резултати објављени у зборницима радова Револуција и култура у делу Александра Петрова (2013) и Свет и век. Књижевно дело Александра Петрова (2017). Као предани проучавалац Петровљеве књижевности и сарадник у другом зборнику, Драгана Ратковић се у својој монографији усредсређује на испитивање његовог песничког опуса, обједињеног у књизи Пета страна света (2013), из угла когнитивне етнолингвистике, односно на дефинисање песничких стратегија и поступака којима се формирају етнокултурни концепти у његовој поезији.

Референце

Dragana Ratković. Pesnik i emigracija: konceptosfera doma i domovine u poeziji Aleksandra Petrova. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2020.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази