Седмокњижје о Милошу: прави Црњански

Горана Раичевић. Агон и меланхолија: Живот и дело Милоша Црњанског. Нови Сад: Академска књига, 2021, 878 стр.

  • Srđan Orsić Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: naučna kritika, prikaz, srpska književnost, Miloš Crrnjanski

Сажетак

Вишедеценијско читање и саживљавање с опусом и биографијом Милоша Црњанског, једно од најинтензивнијих и најсвеобухватнијих у историји српске књижевне историографије, Горана Раичевић (1964) објединила је у својој новој књизи насловљеној Агон и меланхолија: Живот и дело Милошa Црњанског (Раичевић 2021). Ауторка која је Црњанском већ посветила три своје монографије − Есеји Милоша Црњанског (2005), Кротитељи судбине: О Црњанском и Андрићу (2010) и Коментари „Дневника о Чарнојевићу“ Милоша Црњанског (2010) − својом новом књигом, за коју се може рећи да обимом и домашајем представља обједињених седам монографских публикација, заокружује своје десетокњижје о једном од најзначајнијих српских књижевника, одужујући му се за све што нам је у аманет оставио, те подижући му на тај начин јединствен и сваке хвале достојан литерарни споменик.

Референце

Gorana Raičević. Agon i melanholija: Život i delo Miloša Crnjanskog. Novi Sad: Akademska knjiga, 2021.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази