Жена ждрал – брак с натприродним супружником у јапанским народним приповеткама

  • Danijela Vasić Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: јапанске народне приповетке, мукашибанаши, егзогамија, брак човека и фантастичног бића, фантастични младожења, натприродна невеста, Змија младожења, Жена ждрал

Сажетак

Овај рад се бави типолошком и компаративном анализом тема и мотива брака човека и натприродног бића, стилизованих у јапанском миту и у усменој традицији. Карактеристике јапанских народних приповедака, мукашибанаши, варирају у односу на то да ли је натприродни супружник мушкарац или жена. Амбивалентни однос невесте према натприродном младожењи условљен је тиме да ли сиже представља одраз митског светог брака или је реч о нежељеном браку с презреном животињом. Натприродна супруга представља једног од омиљених фолклорних јунака. Уз све доступне изворе и упркос бројним теоријама које овом лику прилазе из свих углова, о њој и даље постоје бројне недоумице. Неки фолклористи саосећају с њом, сматрајући је загонетном, доброћудном женом и у њеном лику откривају потлачене жене из феудалног Јапана. Други иду и корак даље и у њој препознају концепт јунговске Велике мајке. Популарност тог фантастичног бића почива на дубоко укорењеној, али ипак погрешној слици. Јер, људи су склони да олако поверују у то да њен лик симболизује смерну супругу и наивну жртву. Међутим, жена одмах на почетку преузима иницијативу и руши све стереотипе о кроткој женствености.
Уколико детаљније анализирамо појединачне сегменте приповедака о браку човека и натприродног бића, стилизоване мотиве, психолошке профиле јунака, али и друштвено-политичке прилике времена кад су приповетке настајале, постаје нам јасно да се приче, које су у први мах личиле на друге сродне приповести ван Јапана, састоје од читавог низа много сложенијих слојева. Пред нама се откривају јединствени наративи, који излазе из оквира нашироко препознатљивог усменог блага.

Референце

Aarne, Antti and Thompson, Stith. The Types of The Folktale − A Classification and Bibliography. FF Communications, No. 184. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 1961.

Aston, William George (transl.; ed.), Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, Rutland, Vt., C.E. Tuttle Co., 2005.

Čajkanović, Veselin. Srpske narodne pripovetke (Beograd, 1925), Beograd: Gutenbergova Galaksija, 1999.

Choi, Inhak. Kankoku mukashibanashi no Kenkyu. Tokyo: Kobun do, 1976.

Davis, Jason and Bryce, Mio. "I Love you as you are: Marriages between Different Kinds". The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations. Melbourne, 2008. CrossRef

Fraj, Nortrop. "Arhetipska kritika: Teorija mitova". Mit, tradicija, savremenost. Rrev. Jadranka Vinthalter. Beograd: Nolit, 1973.

Gan Bao (ed.). In Search of the Supernatural: The Written Record (Soushen Ji). Transl. into English by Kenneth J. DeWoskin and James Irving Crump. Stanford: Stanford University Press, 1996.

Inada, Koji and Inada, Kazuko (eds.). Nihon mukashibanashi hyakusen. Tokyo: Sanseido, 2010.

Karadžić, Vuk Stefanović. Srpske narodne pripovjetke, Beograd: Nolit, 1977.

Karadžić, Vuk Stefanović. Srpske narodne pripovjetke, Beograd: Prosveta, Nolit, 1985.

Katagiri, Yoichi et al. Nihon kotenbungaku zenshu 8: Taketori monogatari, Ise monogatari, Yamato monogatari, Heichu monogatari. Tokyo: Shogakukan, 1972.

Kawai, Hayao. Japanese Psyche: Major Motifs in the Fairy Tales of Japan. Woodstock: Spring Publications, 1998.

Kawai, Hayao. Mukashi-banashi to Nihonjin no kokoro. Tokyo: Iwanami shoten 1982.

Kenney, E. J. Apuleius: Cupid and Psyche (Cambridge Greek and Latin Classics − Imperial Library). Cambridge University Press, 1990.

Kim, Sang-Hun i Milošević-Đorđević, Nada (ur.). Korejske narodne pripovetke. Beograd: ZUNS, 2002.

Kimbrough, Keller and Shirane, Haruo (eds.). Monsters, Animals, and Other Worlds: A Collection of Short Medieval Japanese Tales. New York: Columbia University Press, 2018. CrossRef

Kimishima, Hisako. 'Chugoku no hagoromo setsuwa: sono bunpu to keifu'. In Fukuda Akira (ed.). Nihon no mukashibanashi 2: Mukashi-banashi no hassei to denpa. Tokyo: Kodansha, Kimishima 1984.

Kitayama, Osamu. Miruna no kinshi. Tokyo: Iwasaki gakujutsu shuppansha, 1993.

Kobayashi, Fumihiko. Japanese Animal-Wife Tales: Narrating Gender Reality in Japanese Folktale Tradition. New York: Peter Lang Publishing, 2015. CrossRef

Kođiki (Zapisi o drevnim događajima). Oo no Jasumaro (ur.). Prevod sa starojapanskog jezika i napomene Hiroši Jamasaki-Vukelić, Danijela Vasić, Dalibor Kličković i Divna Glumac. Beograd: Rad, 2008.

Komatsu, Kazuhiko. "Kami no yatsushi to hito no yatsushi." In Kamigami no seishinshi. Tokyo: Kodansha, 1997.

Komatsu, Kazuhiko. "Saru-muko eno satsui: mukashi-banashi ni okeru 'shudai' to minzoku shakai". In Fukuda Akira (ed.). Nihon no mukashi-banashi 4: Mukashi-banashi no keitai. Tokyo: Kodansha, 1984.

Kulišić, Špiro. Iz stare srpske religije. Beograd: Srpska književna zadruga, 1970.

Leavy, Barbara Fass. In Search of the Swan Maiden: A Narrative on Folklore and Gender. New York: NYU Press, 1995.

Meletinski, E. M. Poetika mita. Rrev. Jovan Janićijević. Beograd: Nolit, 1976.

Milošević-Đorđević, Nada. Zajednička tematsko-sižejna osnova srpskohrvatskih neistorijskih epskih pasama i prozne tradicije. Beograd: Filološki fakultet, 1971.

Ogihara, Asao and Konosu, Hayao (ed.), Nihon koten bungaku zenshu, vol. 1: Kojiki − Jodai kayo, Tokyo: Shogakukan, 1992.

Ozawa, Toshio. Mukashibanashi no cosumoroji: hito to dobutsu no konʼin tan. Tokyo: Kodansha, 1994.

Priča o sekaču bambusa (Taketori monogatari). Prevod sa starojapanskog jezika Danijela Vasić i Hiroši Jamasaki-Vukelić. Pogovor i napomene Danijela Vasić. Beograd: Tanesi, 2010.

Sakamoto, Taro, Nihon koten bungaku taikei, vol. 68: Nihonshoki. Tokyo: Iwanami shoten, 1982.

Seki Keigo. Nihon mukashii-banashi taisei 2, Tokyo: Kadokawa shoten, 1978.

Seki, Keigo. Mukashibanashi no rekishi, Tokyo: Shinbundo, 1966.

Seki, Keigo. Mukashi-banashi no shakaisei, Kyoto: Dohosha, 1980.

Stouff, Louis (ed.). Jean dʼArras: Mélusine, roman du XIVe siècle (The standard edition of the medieval French text). Dijon: Bernigaud & Privat, 1932.

Tatar, Maria. Beauty and the Beast: Classic Tales About Animal Brides and Grooms from Around the World. New York: Penguin house, 2017.

Vasić, Danijela. Japanske narodne pripovetke - Nihon no mukašibanaši: 1. O japanskim narodnim pripovetkama (studija, bibliografija, indeks i dr); 2. Japanske narodne pripovetke (izbor, prevod s japanskog jezika, komentari i napomene Danijela Vasić). Beograd: Tanesi, 2016.

Vasić, Danijela. Mesečeva princeza: usmeno i pisano u japanskoj drevnoj književnosti. Beograd: Tanesi, 2013.

Vasić, Danijela. Mukašibanaši − japanske narodne pripovetke. Prevod s japanskog jezika, predgovor i napomene Danijela Vasić. Beograd: Tanesi, 2018.

Vasić, Danijela. Sunce i mač - Japanski mitovi u delu Kođiki. Beograd: Rad, 2008.

Veselovski, Aleksandar. Istorijska poetika. Rrev. Radmila Mečanin. Beograd: Zepter Book World, 2005.

Yanagita, Kunio. Momotaro no tanʼjo. Tokyo: Sanseido, 1933.

Yanagita, Kunio. Nihon mukashibanashi meii. Tokyo: Nihon hoso shuppan kyokai, 1948.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози