Визија тела у Еурипидовој трагедији Хиполит

  • Jelena Pilipović Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: ерос, ритуална чистота, тело, божанство, орфизам, епифанија, атехнија, оикос, полис

Сажетак

Протагониста Еурипидове трагедије бира девствеништво као начин живљења. Такво егзистенцијално опредељење происходи из личне лествице вредности на чијем врху се налазе појмови симболичке чистоте и атехније, стања природности које измиче сваком умећу и вештини. Тело неоскрнављено додиром симболички одговара души која је неоскрнављена афектима, особито сладострашћем и властољубљем, као и природи која је неоскрнављена људским делањем. Својим живљењем и својим потресним умирањем млади Тезејев син постаје заточник еротолошког модела у коме се афродитске ствари, сексуалност и прокреација, чија је заштитница најлепша међу богињама, доживљавају као невредности. Да ли је такво љубавно самоопредељење део шире антрополошке визије која би почивала на сродној аксиологији? Има ли таква визија ширу, ванвременску, важност? Да ли је Хиполит заточник не само новог еротолошког, већ и антрополошког модела који уланчаност у разне друштвене институције, међу којима су најбитније дом-породица, оикос, и град-држава, полис, открива као невредност? Оглед се истанчаном херменеутиком Еурипидових стихова пути ка одговорима на ова питања.

Референце

Alaux, Jean. Le liège et le filet. Filiation et lien familial dans la tragédie athénienne du V siècle av. J./C. Paris: Belin, 1995.

Aristotle. Politica. Oxford: Clarendon Press, 1957. Perseus Digital Library. Tufts University. Link 25. 4. 2019.

Barnabé, Alberto. Imago Inferorum Orphica. G. Casadio, Patricia A. Johnston, eds. Mystic Cults in Magna Graecia. Austin: Texas University Press, 2009; 95-130. CrossRef

Bates, William Nickerson. Euripides. A Student of Human Nature. New York: Russell&Russell, 1969.

Benvenist, Emil. Rečnik indoevropskih ustanova. Preveo Aleksandar Loma. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2002.

Braun, D. C. "Artemis Eukleia and Euripides' Hippolytus". The Journal of Hellenic Studies100 (1980): 184-185. CrossRef

Bremer, J. M. "The Meadow of Love and Two Passages in Euripides' Hippolytus". Mnemosyne 28/3 (1975): 268-280. CrossRef

Bruzzone, Rachel. "Statues, Celibates and Goddesses in Ovid's Metamorphoses 10 and Euripides' Hippolytus". The Classical Journal 108/1 (2012): 65-85. CrossRef

Chantraine, Pierre. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris: Klingsieck, 2009.

Den Boer, W. "Aspects of Religion in Classical Greece". Harvard Studies in Classical Philology 77 (1973): 1-21. CrossRef

Devereux, Georges. Femmes et mythe. Paris: Flammarion, 1982.

Diels, Hermann. Predsokratovci. Fragmenti 1-2. Grupa prevodilaca. Zagreb: Naprijed, 1983.

Diogen, Laertije. Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Preveo Albin Vilhar. Beograd: BIGZ, 1973.

Elijade, Mirča. Istorija verovanja i religijskih ideja 1. Od kamenog doba do Eleusinskih misterija. Prevela Biljana Lukić. Beograd - Banja Luka: Bard-fin - Romanov, 2003.

Euripides. With an Engliš translation by David Kovacs. Cambridge: Harvard University Press, 2019. Perseus Digital Library. Tufts University. Link 25. 4. 2020.

Figari, Joël. "L'âme-harmonie dans le Phédon: une théorie pythagoricienne?". Cahiers de Philosophie Ancienne 20(2008): 117-141.

Gibert, John C. "Euripides' Hippolytus Plays: Which Came First?". The Classical Quarterly 47/1 (1997): 85-97. CrossRef

Halleran, Michael R. "Gamos and Destruction in Euripides' Hippolytus". Transactions of the American Philological Association 121 (1991): 109-121. CrossRef

Henrichs, Albert. "Drama and Dromena: Bloodshed, Violence, and Sacrificial Metaphor in Euripides". Harvard Studies in Classical Philology 100 (2000): 173-188. CrossRef

Hinden, Michael. "Nietzsche's Quarrel With Euripides". Criticism 23/ 3 (1981): 246-260.

Jeger, Verner. Teologija ranih grčkih filozofa. Preveo Branimir Gligorić. Beograd: Službeni glasnik, 2007.

Kileen, J. F. "Euripides 'Hippolytus' 1440 f". Hermes 124/ 1 (1996): 111-113.

Kingsley, Peter. Empédocle et la tradition pythagoricienne. Traduit par G. Lacaze. Paris: Les Belles Lettres, 2010.

Kohn, Thomas D. "The Wishes of Theseus". Transactions of the American Philological Association 138/2 (2008): 379-392. CrossRef

Kołakowska, Katarzyna. "Empedocles of Akragas: Politician and Performer." Politics and Performance in Western Greece: Essays on the Hellenic Heritage of Sicily and Southern Italy. Edited by Reid Heather, Tanasi Davide, Kimbell Susi. Iowa: Parnassos Press - Fonte Aretusa, 2017; 205-16. CrossRef

Kosak, Jennifer Clarke. Heroic Measures. Hippocratic Medicine in the Making of Euripidean Tragedy. Leiden - Boston: Brill, 2004. CrossRef

Kovacs, David. "Euripides Hippolytus 100 and the Meaning of the Prologue".Classical Philology 75/2 (1980): 130-137. CrossRef

Lefkowitz, Mary R. "'Impiety' and 'Atheism' in Euripides' Dramas". The Classical Quarterly 39/1 (1989): 70-82. CrossRef

McDermott, Emily A. "Euripides' Second Thoughts". Transactions of the American Philological Association 130 (2000): 239-259. CrossRef

Orphée. Hymnes et discours sacrés. Paris: Imprimerie nationale Editions, 1995.

Platon. Gorgija. Preveo Albin Vilhar. Beograd: Kultura, 1968.

Platon. Ijon - Gozba - Fedar. Preveo Miloš Đurić. Beograd: BIGZ, 1985.

Platon. Odbrana Sokratova - Kriton - Fedon. Preveo Miloš Đurić. Beograd: BIGZ, 1982.

Platonis Opera. Oxford: Oxford University Press, 1903. Perseus Digital Library. Tufts University. Link 25. 4. 2020.

Roisman, Hanna M. "The Veiled Hippolytus and Phaedra". Hermes 127/4 (1999): 397-409.

Schein, Seth L. "Divine and Human in the Homeric Hymn to Aphrodite". Hymnes de la Grèce antiques: approches littéraires et historiques. Eds. R. Bouchon, P. Brillet-Dubois, N. Le Meur-Weissman. Lyon: Maison de l'Orientet de la Méditerranée, 2012. 295-312.

Schenker, D. J. "The Victims of Aphrodite: Hippolytus, 1403-1405". Mnemosyne 48/1 (1995):1-10. CrossRef

Seaford, Richard. "Dionysiac Drama and the Dionysiac Mysteries". The Classical Quarterly 31/2 (1981): 252-275. CrossRef

Segal, Charles. "Euripides, Hippolytus 108-112: Tragic Irony and Tragic Justice". Hermes 97/3 (1969): 297-305.

Segal, Charles. "Shame and Purity in Euripides' Hippolytus". Hermes 98/3 (1970): 278-299.

Šijaković, Đurđina. "(De)konstrukcija ženskog tijela u Euripidovom Hipolitu". Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI (1) 2013: 59-74 CrossRef

Snel, Bruno. Otkrivanje duha u grčkoj filozofiji i književnosti. Prevela Sonja Vasiljević. Loznica: Karpos, 2014.

Tit Lukrecije Kar. O prirodi stvari. Prevela Anica Savić Rebac. Beograd: Rad, 1951.

Vernan, Žan-Pjer i Pjer Vidal-Nake. Mit i tragedija u antičkoj Grčkoj II. Preveo Jovan Popov. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1995.

Vernant, Jean-Pierre. «Corps obscur, corps éclatant». Corps des dieux. Dirigé par Charles Malamaud et Jean-Pierre Vernant. Paris: Gallimard, 2003; 19-58.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози