Да је само воде: симболизам воде у Пустој Земљи

  • Danica Igrutinović Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум
Кључне речи: Пуста земља, Т. С. Елиот, модернизам, мит/религија/филозофија, сексуалност/род, katabasis/nekyia

Сажетак

У раду се предлаже тумачење једне од кључних поема модернизма, Пуста земља Т. С. Елиота, у светлу идеја које су не само опстајале кроз модернизам него су га и стварале. Полазиште интерпретације чини митологија воде као темељно но ипак непостојано и промењиво Друго, присутно на основном нивоу света коме даје животну снагу, истовремено остајући под утицајем горње и надређене, контролишуће и цивилизаторске, силе.
Модернистичка митологија воде има као основу древни наратив katabasis/nekyia, ноћно путовање кроз воду до Ада и назад. Ово путовање почиње прогонством из рационалног, цивилизованог, стабилног света, и наставља се кроз силазак у ирационалне, флуидне дубине подсвести и prima materiae. У подводном паклу / аду, јунак се суочава са воденим чудовиштем које по правилу чува благо и убија јунака, ипак допуштајући његово васкрсење, након чега јунак односи благо и враћа се на површину.

Референце

Bodkin, Maud. Archetypal Patterns in Poetry: Psychological Studies of Imagination, London: Oxford University Press, 1965.

Bowra, C. M. "T. S. Eliot, The Waste Land." The Creative Experiment. London: Macmillan & Co. Ltd., 1949.

Bradbrook, M. C. T. S. Eliot: The Making of 'The Waste Land.' Harlow: Longman Group Ltd., 1972.

Brooks, Cleanth. "The Waste Land: Critique of the Myth." Twentieth Century Interpretations: A Collection of Critical Essays on "The Waste Land." Ed. Jay Martin. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1968. 59-86.

Comley, Nancy R. "From Narcissus to Tiresias: T. S. Eliot's Use of Metamorphosis." The Modern Language Review 74 (1979): 281-286. CrossRef

Cox, C. B. and Arnold P. Hincliffe (eds.). T. S. Eliot: The Waste Land. London: Macmillan and Co. Ltd., 1968. CrossRef

Drew, Elizabeth. "Belief and Achievement." Critics on T. S. Eliot: Readings in Literary Criticism. Ed. Sheila Sullivan. London: George Allen and Unwin Ltd., 1973.

Eliot, T. S. Collected Poems (1909-1935). London: Faber & Faber Ltd., 1936.

Eliot, T. S. On Poetry and Poets. London: Faber and Faber Ltd., 1942.

Eliot, T. S. The Waste Land and Other Poems, London: Faber & Faber, 1956.

Eliot, T. S. The Waste Land: A Facsimile and Transcript of the Original Drafts Including the Annotations of Ezra Pound. Ed. Valerie Eliot. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971.

Falconer, Rachel. Hell in contemporary Literature: Western Descent Narratives Since 1945. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

Frazer, Sir James. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd., 1993.

Gish, Nancy. The Waste Land: A Poem of Memory and Desire. Boston: G. K. Hall & Co., 1988.

Gordon, Lyndall. "The Waste Land Manuscript." American Literature: A Journal of Literary History, Criticism, and Bibliography 45 (1974): 557-570. CrossRef

Headings, Philip R. T. S. Eliot. New York: Twayne Publishers, Inc., 1964.

Leavis, "The Waste Land." Ed. Hugh Kenner. T. S. Eliot: A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1962.

Leavis, F. R. "Eliot, Mr. Wyndham Lewis and Lawrence." The Common Pursuit. Harmondsworth: Penguin Books, 1963.

Lucas, John and William Myers. "The Waste Land Today." Essays in Criticism: A Quarterly Journal of Literary Criticism 19 (1969): 193-209. CrossRef

Motola, Gabriel. "The Mountains of The Waste Land." Essays in Criticism: A Quarterly Journal of Literary Criticism 19 (1969): 67-69 CrossRef

Peter, John. "A New Interpretation of The Waste Land (1952). With Postscript (1969)." Essays in Criticism: A Quarterly Journal of Literary Criticism 19 (1969): 140-175. CrossRef

Pritchard, William H. "Reading The Waste Land Today." Essays in Criticism: A Quarterly Journal of Literary Criticism 19 (1969): 176-192. CrossRef

Smidt, Kristian. Poetry and Belief in the Work of T. S. Eliot. London: Routledge and Kegan Paul, 1949.

Spender, Stephen. Eliot. Fontana: William Collins Sons & Co. Ltd., 1975.

Spenser, Edmund. "Prothalamion." The Oxford Book of Sixteenth Century Verse. Ed. E. K. Chambers. Oxford: Clarendon Press, 1932.

Tamplin, Ronald. "The Tempest and The Waste Land." American Literature: A Journal of Literary History, Criticism, and Bibliography 39 (1967): 352-372. CrossRef

Trotter, David. "Modernism and Empire: reading The Waste Land." Critical Quarterly 28 (1986): 143-153. CrossRef

Warner, Marina. Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary. London: Quartet Books Ltd., 1978.

Weinberg, Kerry. T. S. Eliot and Charles Baudelaire. The Hague and Paris: Mouton, 1969.

Weston, Jessie L. From Ritual to Romance. USA: Book Jungle, 2009.

Wetzel, Heinz. "The Seer in the Spring: On Tonio Kröger and The Waste Land." Revue de Littérature Comparé 3 (1970): 322-326.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти