Терор историје у време њене смрти – прилог критици романа Човек историје Малколма Бредберија

  • Tomislav Pavlović Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
Кључне речи: Малколм Бредбери, академски роман, историја, постмодернизам, идеологија, Жан-Франсоа Лиотар, игра, агон, наратив

Сажетак

Рад садржи анализу романа Човек историје који ужива култни статус у прозном опусу енглеског аутора Малколма Бредберија. Главне формално-структуралне карактеристике дела указују да се роман уклапа у основне жанровске одреднице такозваног академског или кампус романа. Неки аспекти га чине ипак посебним, пре свега зато што га аутор унеколико конституише и као идеолошки роман што значи да користи као медијум артикулације властитих ставова према текућим социо-политичким трендовима. Главни јунак романа структуриран је као иронијско отелотворење апстрактног, по марксистичком обрасцу уобличеног, појма историје, који се својом иманентном репресивношћу поставља као препрека либералним тенденцијама. Нагласак је, такође, стављен на чињеницу да дело успоставља неку врсту компромиса с постмодерном будући да је компонован у време њеног зачетка, у време такозване смрти историје, и промовише макијавелистичког јунака који, задовољавајући своју вољу за моћи, посеже за посебним вербалним, агоналним играма које је у својој расправи о постмодерној постулирао Франсоа Лиотар. Истовремено је скренута пажња и на неке друге могућности постмодерног тумачења романа.

Референце

Acheson, James."The Small Worlds of Malcolm Bradbury and David Lodge." The British and Irish Novels Since 1960, Ed. James Acheson, New York: Palgrave Macmillan, 1991. 78-92. CrossRef

Acheson, James."Thesis and Antithesis in Malcolm Bradbury's: The History Man". Journal of European Studies, 33/1, 2003, London: Sage publications, 2003. 41-52. CrossRef

Baldick .Chris. "Campus Novel".The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford: Oxford University Press, 2001. 33.

Bauman, Zygmunt. Mortality, Immortality and Other Life Strategies, Stanford: Stanford University Press, 1992.

Böhnke, Dietmar.Shades of Gray, Science Fiction, history and the Problem of Postmodernism in the Work of Alasdair Gray, Leipzig: Galda&Wilch Verlag, 2004.

Bradbury, Malcolm. The History Man, London: Picador, 2000.

Brombert ,Victor. In Praise of Antiheroes, Figures and Themes in modern European Literature 1830-1950. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1999.

Calhoun, Craig. "Postmodernism and Pseudohistory". Modernity after Modernity. Ed. Malcolm Walters. London: Routledge, 1999. 188-207.

Cockett, Richard. "The 'End of History' Debate Revisited." The Contemporary History Handbook, Ed. Brian Brivati, Julia Buxton and Anthony Seldon. Manchester and New York: Mancheste University Press, 1996. 34-40.

Connor, Steven. The English Novel in History 1950-1995. London: Routledge, 1996. CrossRef

Edemariam, Aida. "Who's Afraid of the Campus Novel?" The Guardian, Sat 2, Oct 2004. Link17. 3. 2019.

Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man, New York: The Free Press, 1992.

Halsey, A. H. A History of Sociology in Britain, Science, Literature and Society, Oxford: Oxford University Press, 2004. CrossRef

Harvey - Wood, Harriet, "Obituary: Sir Malcolm Bradbury". The Guardian, Tue 28 Nov 2000. Link14">https://www.theguardian.com/news/2000/nov/28/guardianobituaries.education">Link14. 3. 2019

Harvey, Geoffrey. The Complete Critical Guide to Thomas Hardy, Routledge: London, 2003. CrossRef

Jameson, Frederic. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1997.

Lisle, Debbie. The Global Politics of Contemporary Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. CrossRef

Lodge, David. "Welcome Back to the History Man", Malcolm Bradbury, Writer, Critic. Link 12. 2. 2019.

Lyons, John, O. The College Novel in America, Carbondale: Southern Illinois University press, 1962.

Lyotard, Jean-Francois. Postmoderno stanje, Izvještaj o znanju. Prevela sa francuskog Tatjana Tadić. Zagreb: Ibis grafika, 2004.

Morace, Robert. "Malcolm Bradbury." The Oxford Encyclopedia of British Literature, Volume I, Ed. David Scott Castan, Oxford: Oxford University Press. 2006. 260-262.

Morace, Robert. The Dialogic Novels of Malcolm Bradbury and David Lodge, Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, Crosscurrents/modern Critiques. 1989.

Rossen, Janice. The University in Modern Fiction. London: The Macmillan Press. 1993. CrossRef

Waugh, Patricia. Metafiction, London and New York: Routledge: 1984.

Wickham, Gary. "Power and Power Analysis: Beyond Foucault". The political Philosophy of Michel Foucault. Ed. Mark G. E. Kelly, New York and London: Routledge, 2009. 149-179.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти