Фолклор као вид идеолошког моделовања читаоца. Пионирска трилогија Бранка Ћопића

  • Ljiljana Pešikan Ljuštanović Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: Фолклор НОБ-а, традиционални фолклор, идеологија, пионири, деца борци, усмена лирика, усмена епика, предање, пародија, травестија

Сажетак

Фолклор НОБ-а и фолклор уопште чине битан део Ћопићевог обликовања слике света и грађења општег вредносног система у Пионирској трилогији, објављеној у периоду од 1957. до 1963. Јасно именовани реципијент и тематика дела (удруживање групе деце и старијих са „дечјом душом“ у борби против неправде, заједнички одлазак у НОБ и битка за успешно окончање жетве у Саничкој долини) обликовани су као комбинација авантуристичке приче с елементима хумора, ратног романа и љубавног романа за децу и изразито су идеолошки маркирани. Ово се постиже превасходно употребом фолклора, који у целини Трилогије наглашава слободарски дух, спремност на жртву и колективност прегалаштва и ратног ангажмана народа у целини. Поред фолклора НОБ-а значајан удео у овом идеолошком маркирању Ћопићевог дела има и традиционални фолклор, биран у оном сегменту који слави непокоравање туђинском освајачу и отпор сваковрсној неправди, уз потпуно изостављање било каквог аспекта националаног и религијског одређења другог. Будући да су реципијенти дела пионири – деца рођена после рата – идеолошко озрачје Ћопићеве Трилогије има васпитно педагошки смисао и наглашену моделативну функцију, која је, превасходно, посредована хумором и фолклором. Ипак, у појединим травестијама парола и пародијским аспектима дела слути се, тек наговештено, и могуће одступање од идеолошке монолитности. Овоме несумњиво доприноси потенцијално субверзивни дух хумора који прожима укупно Ћопићево стваралаштво.

Референце

Anonim. "Pjesme marša za žrtve korupcije: Padaj silo i nepravdo, narod ti je sudit zvan!" Link 8. 8. 2020.

Anonim. "Sa sestrom junački poginuo za slobodu: Znate li koji je Banjalučanin napisao stihove partizanske pjesme 'Po šumama i gorama'?". Buka. 12. februar 2018. Link 8. 8. 2020.

Babić Vukadinov, Milanka. "Slika sveta u očima dece ('Pionirska trilogija' Branka Ćopića)". Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu 44. 3 (2018): 69-77.

Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit, 1978.

Bandić, Dušan. Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Beograd: BIGZ, 1980.

Bošković-Stulli, Maja. "Narodna poezija naše narodnooslobodilačke borbe kao problem suvremenog folklornog stvaralaštva". Usmena književnost. Izbor studija i ogleda. Prir. Maja Bošković-Stulli. Zagreb: Školska knjiga, 1971, 317-355.

Bošković-Stulli, Maja. "Narodne pjesme u okviru pjesništva NOB-a". Usmena književnost nekad i danas. Beograd: Prosveta, 1983, 179-186.

BP - Bošković, Stevan. Bačvanske pesme. U Novome Sadu: Pečatnja Ignjata Fuksa, 1862.

Ćopić, Branko. Bitka u Zlatnoj dolini. Ilustracije Hamid Lukovac. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1963.

Ćopić, Branko. Doživljaji Nikoletine Bursaća. Sabrana dela Branka Ćopića. Knjiga 5. Prir. Živorad Stojković. Beograd: Prosveta, Sarajevo: Svjetlost, "Veselin Masleša", 1975.

Ćopić, Branko. Lijan vodi karavane. Ilustracije Hasan Fazlić. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1981.

Ćopić, Branko. Orlovi rano lete. Ilustrovao Franjo Liker. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1957.

Ćopić, Branko. Pionirska trilogija. Sabrana dela Branka Ćopića. Knj. 11. Prir. Živorad Stojković. Beograd: Prosveta, Sarajevo: Svjetlost, "Veselin Masleša", 1964.

Ćopić, Branko. Slavno vojevanje. Ilustracije Hamid Lukovac i Mario Mikulić. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1961.

Ćosić Vukić, Ana. "Piščeva biografija i slika sveta". Zbornik Matice srpske za slavistiku 63 (2003): 299-306.

Ćosić, Dobrica. Daleko je sunce. Beograd: Prosveta, 1951.

Dimić, Ljubodrag. Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952. Beograd: Izdavačka radna organizacija "Rad", 1988.

Dizdar, Mak (ur.). Narodne pjesme iz borbe i izgradnje. Sarajevo: Seljačka knjiga, 1951.

Đorđević Belić, Smiljana. Postfolklorna epska hronika: žanr na granici i granice žanra. Beograd: Čigoja štampa, Institut za književnost i umetnost, 2016.

EH - Esad Hadžiomerspahić. Muslimanske narodne junačke pjesme. Banja Luka: S. Ugrenović, 1909.

Gezeman, Gerhard. "Zadatak - suština kratke priče". Crnogorski čovjek. Prilog književnoj istoriji i karakterologiji patrijarhalnosti. Podgorica: CID, 2003, 13-28.

Goldner, Branislav. Momčilo Gavrić, najmlađi kaplar na svetu. Beograd: Partenon, 2013.

Grujić, Tamara. "Ideologija u stvaralaštvu za decu Branka Ćopića ('Orlovi rano lete' - ideološki aspekt)". Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu 42. 1 (2016): 70-78.

Gura, Aleksandar V. Simbolika životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji. Beograd: Brimo, Logos, Aleksandrija, 2005.

Hörmann I - Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini. Knj. I. Sabrao Kosta Hörmann 1888-1889. Sarajevo: J. Kušan, 1933.

Hörmann II - Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini. Knj. II. Sabrao Kosta Hörmann 1888-1889. Sarajevo: J. Kušan, 1933.

Ignjatović, Miodrag D. "Spomenik zaboravljenom junaku". Branislav Goldner. Momčilo Gavrić, najmlađi kaplar na svetu. Beograd: Partenon, 2013, 195-204.

Jeknić, Dragoljub. "Djeca u ratu, rat u romanima za djecu". Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu 14. 1/2 (1988): 29-35.

Jergović, Miljenko. "Padaj silo i nepravdo". Ajfelov most 24. 06. 2019. Link 5. 8. 2020.

Jovanović, Bojan. Magija srpskih obreda u životnom ciklusu pojedinca. Beograd: Službeni glasnik, 2014.

Karadžić, Vuk Stefanović. "Predgovor prvoj knjizi 'Narodnih srpskih pjesama'". Srpske narodne pjesme. Knjiga prva, u kojoj su različne ženske pjesme. Beč 1841. Navođeno prema: Sabrana dela Vuka Karadžića. Prir. Vladan Nedić. Beograd: Prosveta, 1975.

Karadžić, Vuk Stefanović. Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. U Beču 1852. Navođeno prema: Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beograd: Nolit, 1977.

Kardelj, Edvard. "Govor na svečanom zasedanju Slovenačke akademije nauka i umetnosti na dan 12. XII 1949. godine". Nauka i priroda. Organ naučnih društava NR Srbije 3. 1 (1950): 4.

Kleut, Marija. "Tradicionalizam". "Uvod u čitanje srpske narodne književnosti". Srpska narodna književnost. Prir. Marija Kleut. Sremski Karlivci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001, 15-16.

Latković, Vido. "Šaljiva pričica i ratničko-patrijarhalna anegdota". Narodna književnost I. Beograd: Naučna knjiga, 1975, 124-142.

Ljuštanović, Jovan. Brisanje lava (Poetika modernog i srpska poezija za decu, od 1951. do 1971. godine). Novi Sad: Dnevnik, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, 2009.

Ljuštanović, Jovan. Od Dositeja i Vuka do Mirka i Slavka. O slici deteta i detinjstva u srpskoj književnosti za decu i srpskoj kulturi od 19. do 21. veka. Beograd: Pedagoški muzej, 2020. [navođeno prema rukopisu]

Lukić, Sveta. Savremena jugoslovenska literatura (1945-1965). Beograd: Prosveta, 1968.

Majhut, Berislav i Sanja Lovrić Kralj. "Slika djeteta u dječijoj književnosti pedesetih godina 20. st. u socijalističkoj Jugoslaviji". Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu 42. 2 (2016): 43-53.

Marinković, Borivoje. Srpska građanska poezija XVIII i s početka XIX stoleća. 1. i 2. deo. Beograd: Prosveta, 1966.

Marković, Slobodan Ž. "Anegdota". Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 1985, 25.

Marković, Slobodan Ž. "Pogovor o piscu i njegovom delu". Branko Ćopić. Orlovi rano lete. Beograd: Mlado pokolenje, 1970, 317-320.

Marković, Slobodan Ž. "Sećanje na detinjstvo kao vid autobiografskog u pripovednoj prozi Branka Ćopića". Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane 27 (1998): 374-377.

Marković, Slobodan Ž. Kontinuiteti i vrednosti: studije o novoj srpskoj književnosti. Valjevo: "Milić Rakić", 1990.

MH I - Hrvatske narodne pjesme. Junačke pjesme. Knjiga prva. Ur. Ivan Broz i Stjepan Bosanac. Zagreb: Matica hrvatska, 1896.

MH II - Hrvatske narodne pjesme. Junačke pjesme. Knjiga druga. Ur. Ivan Broz i Stjepan Bosanac. Zagreb: Matica hrvatska, 1897.

MH VIII - Hrvatske narodne pjesme. Knjiga osma. Junačke pjesme. Uskočke i hajdučke pjesme. Ur. Nikola Andrić. Zagreb: Matica hrvatska, 1939.

Obradović, Slavoljub. "Idealizacija istorije u funkciji idejnosti u 'Pionirskoj trilogiji' Branka Ćopića". Književnost i istorija 9. Idealizacija i mitologizacija istorije u književnosti. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, 2009, 247-261.

Ognjanović, Dragoslav i Rada Prelić. Savez pionira Jugoslavije 1942-1982. Gornji Milanovac: Dečje novine, 1982.

Paravina, Emil. Savez pionira Hrvatske u uvjetima društvene brige za odgoj djece (1950-1957). Zagreb: Naša djeca, 1957.

Peković, Ratko. Ni rat ni mir. Panorama književnih polemika 1945-1965. Beograd: Zavod za izdavačku delatnost "Filip Višnjić", 1986.

Pešić, Radmila i Nada Milošević Đorđević. "Ratničko-patrijarhalna anegdota". Narodna književnost. Beograd: "Vuk Karadžić", 1984, 223.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Čaršijska anegdota. Ispitivanje granica žanra". Stanaja selo zapali. Novi Sad: DOO Dnevnik - novine i časopisi, 2007, 249-257.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Usmena anegdota od egzempla do vica". Promišljanja tradicije: folklorna i literarna istraživanja. Zbornik radova posvećen Mirjani Drndarski i Nenadu Ljubinkoviću. Ur. Boško Suvajdžić i Branko Zlatković. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014, 295-304.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Vojnik graničar u usmenoj poeziji i u građanskom lirskom pesništvu". Usmena tradicija Banatske vojne granice. Ur. Miodrag Maticki. Novi Sad: Matica srpska, 2015, 59-76.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Zlatna bajka o ljudima". Pišem ti priču. Novi Sad: Akademska knjiga, 2020, 133-151.

Pešut, Petar. "Pitanje autorstva nekih partizanskih narodnih pjesama". Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 33. 1/2 (1967): 33-39.

Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918-1988. Treća knjiga. Socijalistička Jugoslavija 1945-1988. Beograd: Nolit, 1988.

Pjevanija - Milutinović, Sima Sarajlija. Pjevanija cernogorska i hercegovačka [2. dopunjeno izd.]. Sabrana Čubrom Čojkovićem Cernogorcem, pa i njim izdana istim. U Lajpcigu 1837.

Popović, Đuro i Vladimir Kosak (ur.). 'Druže, Tito, ljubičice bijela'. Narodne pjesme. [Mračaj?]: Kulturno-umjetnički odsjek Odjela informacija ZAVNOH-a, 1944.

Popović, Vladimir (ur.). Narodne pjesme borbe i oslobođenja. Zagreb: Prosvjeta, 1947.

Raspe, Rudolf Erih. Pustolovine barona Minhauzena. Beograd: Makondo, 2017.

RSKJ/IV - Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Knjiga četvrta. O - P (ograšje - pretnja). Novi Sad: Matica Srpska, 1971.

Samardžija, Snežana. "Anegdota". Oblici usmene proze. Pojmovnik. Beograd: Službeni glasnik, 2011, 237-272.

Šarančić Čutura, Snežana. "Folklorna retorika i frazeologija u delima za decu Branka Ćopića". Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu / Kindheit, Jugend und Alter im Werk von Branko Ćopić. Ur. Branko Tošović. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität; Banjaluka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2016, 275-290.

Šarančić Čutura, Snežana. "Usmena književnost u delima za decu i omladinu Branka Ćopića". Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 57. 1 (2009): 137-143.

Šarančić Čutura, Snežana. Branko Ćopić - dijalog s tradicijom. Usmena književnost u delima za decu Branka Ćopića. Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2013, 140-146.

Slijepčević, Pero. "Anegdota kao umetničko delo". Zapisi. Glasnik cetinjskog istorijskog društva. Cetinje: Državna štamparija, 1929. Navođeno prema: Narodna književnost. Prir. Vladan Nedić. Beograd: Nolit, 1966, 494-502.

SNP II - Srpske narodne pjesme. Knjiga druga [1845]. Sabrana dela Vuka Karadžića. Knjiga peta. Prir. Radmila Pešić. Beograd: Prosveta, 1988.

SNP III - Srpske narodne pjesme. Knjiga treća [1846]. Sabrana dela Vuka Karadžića. Knjiga šesta. Prir. Radovan Samardžić. Beograd: Prosveta, 1988.

SNP IV - Srpske narodne pjesme. Knjiga četvrta [1862]. Sabrana dela Vuka Karadžića. Knjiga sedma. Prir. Ljubomir Zuković. Beograd: Prosveta, 1986.

SNP IX - Srpske narodne pjesme. Knjiga deveta u kojoj su pjesme junačke novijih vremena o vojevanju Crnogoraca i Hercegovaca. Prir. Ljubomir Stojanović. Beograd: Državna štamparija, 1936.

SNP VI - Srpske narodne pjesme. Knjiga šesta u kojoj su pjesme junačke najstarije i srednjijeh vremena. Prir. Ljubomir Stojanović. Biograd: Štamparija Kraljevine Srbije, 1899.

SNP VII - Srpske narodne pjesme. Knjiga sedma u kojoj su pjesme junačke srednjijeh vremena. Prir. Ljubomir Stojanović. Beograd: Državna štamparija, 1935.

SNP VIII - Srpske narodne pjesme. Knjiga osma u kojoj su pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu i o vojevanju Crnogoraca. Prir. Ljubomir Stojanović. Beograd: Državna štamparija, 1936.

SNPr II - Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića. Knj. 2. Pjesme junačke najstarije. Prir. Živomir Mladenović i Vladan Nedić. Beograd: SANU, 1974.

SNPr III - Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića. Knj. 3. Pjesme junačke srednjijeh vremena. Prir. Živomir Mladenović i Vladan Nedić. Beograd: SANU, 1974.

SNPr IV - Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića. Knj. 4. Pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu. Prir. Živomir Mladenović i Vladan Nedić. Beograd: SANU, 1974.

Trifunović, Saša. "Zaboravljen najmlađi kaplar Momčilo Gavrić". Politika 21. 09. 2008. b. p. Link 30. 7. 2020.

Vuković, Novo. "Rat kao tema realističke proze za za djecu i omladinu". Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: ITP "Unireks", 1996, 249-263.

Zlatković, Branko. Prvi srpski ustanak u govoru i tvoru. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2007.

Zogović, Radovan. "O našoj književnosti, o njenom položaju i njenim zadacima". Na poprištu. Književni i politički članci, književne kritike, polemike, marginalije. Beograd: Kultura, 1947, 182-204.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања