O partizanskim pjesmama kao folklornoj glazbi u okviru hrvаtske etnomuzikologije i oko nje

  • Jelka Vukobratović Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Кључне речи: partizanske pjesme, hrvatska etnomuzikologija, paradigma folklorne glazbe

Сажетак

Cilj ovog članka je doprinijeti znanju i razumijevanju fenomena partizanskih pjesama iz Drugog svjetskog rata uvidom u istraživanja koja su na tu temu poduzimana u Hrvatskoj. Pregledom zbirki i radova hrvatskih etnomuzikologa i stručnjaka iz srodnih disciplina posredno se saznaje ne samo o partizanskom glazbenom folkloru nego i o istraživačkim metodama i paradigmatskim okvirima koji su uvjetovali pristup ovom problemu. Pokazuje se da su radovi malobrojni i da se građa partizanskih pjesama u melografskim zbirkama i lokaliziranim istraživanjima pojavljuje tek sporadično. Unatoč (suvremenim) kritičkim zapažanjima koja vode zaključku da je tema bila (donekle) izbjegavana, iz razmotrenih tekstova se ipak može vidjeti da su istraživanju partizanskih pjesama etnomuzikolozi i folkloristi iz Hrvatske nakon sedamdesetih godina pristupali kroz tada suvremenu paradigmu folklorne glazbe.

Референце

Atanasovski, Srđan. "Socialism or Art: Yugoslav Mass Song and Its Institutionalizations". AM Journal 13 (2017): 31-42. CrossRef

Bezić, Jerko. "Ethnomusicology and Ethnochoreology at the Institute from the Late Forties to the Eighties". Narodna umjetnost 35. 1 (1998): 23-51.

Bezić, Jerko. "Folklorna glazba otoka Zlarina". Narodna umjetnost 18. 1 (1981): 27-146.

Bezić, Jerko. "Muzički folklor Sinjske krajine". Narodna umjetnost 5/6 (1967/1968): 175-275.

Bezić, Jerko. "O folklornoj glazbi Like". Rad XXXVII kongresa Udruženja folklorista Jugoslavije. Zagreb: SUFJ, Društvo folklorista Hrvatske, 1990, 8-14.

Bezić, Jerko. "Odnosi starije i novije vokalne narodne muzike na zadarskom području". Narodna umjetnost 4. 1 (1966): 29-57.

Bezić, Jerko. "Stilovi folklorne glazbe u Jugoslaviji". Zvuk 3 (1981b): 33-50.

Bošković-Stulli, Maja. "Narodne pjesme u okviru pjesništva NOB-a". Usmena književnost nekad i danas. Beograd: Prosveta, 1983, 179-186.

Bošković-Stulli, Maja. "Neki problemi u proučavanju folklora iz narodno-oslobodilačke borbe". Rad VI kongresa Udruženja folklorista Jugoslavije. Ljubljana: SUFJ, 1960, 251-254.

Bulajić, Danilo (ur.). Leksikon Narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945. Beograd, Ljubljana: Narodna knjiga, Partizanska knjiga, OOUR Izdavačko-publicistička delatnost Beograd, 1980, 568-571.

Ceribašić, Naila. "Heritage of the Second World War in Croatia: Identity Imposed Upon and by Music". Music, Politics War: Views from Croatia. Eds. Svanibor Pettan. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 1998, 109-128.

Duraković, Lada. "From the Croatian Music Archives. Slavko Zlatić (1910-1993): Musician, Ideologist, Agitator". The 10th International Symposium 'Music in Society'. Eds. Amra Bosnić and Naida Hukić. Sarajevo: Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Academy of Music, University of Sarajevo, 2018, 271-286. CrossRef

Hercigonja, Nikola i Đorđe Karaklajić. Zbornik partizanskih narodnih napeva. Beograd: Nolit, 1962.

Hodžić, Senka. "From Partisan Propaganda to Socialist Realism: Ideologically Inspired Works by Miroslav Špiler". Music In Society. Ed. Fatima Hadžić. Sarajevo: Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Academy of Music, University of Sarajevo, 2016, 487-506.

Hofman, Ana. Novi život partizanskih pesama. Beograd: XX vek, 2016.

Ivančan, Ivan. "Partizanski ples u Hrvatskoj". Zbornik radova SAN 68 (1961): 281-286.

Jambrešić Kirin, Renata. "The Politics of Memory in Croatian Socialist Culture: Some Remarks". Narodna umjetnost 41. 1 (2004): 125-143.

Marošević, Grozdana. "Folklorna glazba". Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha. Ur. Zorica Vitez i Aleksandra Muraj. Zagreb: Barbat, Galerija Klovićevi dvori, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2001, 409-421.

Marošević, Grozdana. "Susret folkloristike i antropologije u hrvatskoj etnomuzikologiji". Folkloristička čitanka. Ur. Marijana Hameršak i Suzana Marjanić. Zagreb: AGM, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2010, 479-509.

Nazor, Ante. "Kako se razvijala revolucionarna pjesma oko Mosora". Rad VIII kongresa Udruženja folklorista Jugoslavije. Beograd: SUFJ, 1961, 245-252.

Ranković, Sanja. Vokalni dijalekti dinarskih Srba u Vojvodini. Neobjavljena doktorska disertacija. Beograd: Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti, 2013.

Rihtman-Auguštin, Dunja i Jerko Bezić. "Partizanski folklor o Titu". Narodna umjetnost 14. 1 (1977): 11-20.

Rihtman-Auguštin, Dunja. "Folklor kao komunikacija u NOB-u". Kultura i umjetnosti u NOB-u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. Ur. Ivan Jelić, Dunja Rihtman-Auguštin, Vice Zaninović. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, Izdavačko poduzeće "August Cesarec", 1975, 151-166.

Rudan, Ive. "Ustanak, revolucija i sjedinjenje u usmenom izrazu naroda i narodnosti novooslobođenih i sjedinjenih krajeva". Rad XXVIII kongresa Udruženja folklorista Jugoslavije. Sutomore: SUFJ, Društvo folklorista Crne Gore, 1981, 65-70.

Škrbić, Milan. "Problem vrednovanja partizanske narodne pjesme". Rad VIII kongresa Udruženja folklorista Jugoslavije. Beograd: SUFJ, 1961, 307-308.

Špiler, Miroslav. Partizanske narodne pjesme iz Like 1941-1943. Rukopisna građa. Rkp. N112. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1952.

Stepanov, Stjepan. Narodne pjesme iz Like, 1957. Rukopisna građa. Rkp. N236. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1959.

Tesla, Simo T. "Pjesma i pjevanje u NOB-u". Kultura i umjetnosti u NOB-u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. Ur. Ivan Jelić, Dunja Rihtman-Auguštin, Vice Zaninović. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, Izdavačko poduzeće "August Cesarec", 1975, 217- 226.

Žganec, Vinko. Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja. Sv. I. 1945/46. Rukopisna građa. Rkp. N25. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1953a.

Žganec, Vinko. Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja. Sv. II. 1945/46. Rukopisna građa. Rkp. N26. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1953b.

Zlatić, Slavko. "Narodno stvaralaštvo i izvorna partizanska pjesma u NOB-u". Kultura i umjetnosti u NOB-u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. Ur. Ivan Jelić, Dunja Rihtman-Auguštin, Vice Zaninović. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, Izdavačko poduzeće "August Cesarec", 1975, 213-216.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања