„Мозак који је избачен из лобање“: Пешчаник Данила Киша као ауто/патографија о залуталом рационализму

  • Silvija Novak Bajcar Јагелонски универзитет, Краков
Кључне речи: Пешчаник, Данило Киш, écriture patografique, (ауто)патографија, рационализам, новосадска рација, нови француски роман, феноменологија

Сажетак

Пешчаник Данила Киша као врста (ауто)патографског наратива о психичкој болести роман је у којем централно место заузима рефлексија о стању човека као animal rationale, што је једна од тема размишљања многих интелектуалаца, па и Едмунда Хусерла, чији се ставови у овом чланку не појављују случајно. Кишове изјаве у којим се он одлучно дистанцира од инспирација новим француским романом, истичући документарни, (ауто)биографски карактер свог дела, постају овде полазна тачка за анализу стварних веза Пешчаника са идејама писаца ове хетерогене струје, за које је снажан интелектуални и филозофски импулс била феноменолошка мисао.

Референце

Adorno, Theodor W. Husserl and the problem of idealism. Vermischte Schriften I. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997. 119-134.

Beganović, Davor. O kulturalnom pamćenju u djelu Danila Kiša. Posećeno: [4. 9. 2019]

Bieńkowski, Zbigniew. "Jaskółka egzystencjalizmu". Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej. Warszawa: Czytelnik, 1960. 238-251.

Boruszkowska, Iwona. "Autopatografia". Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2. 7 (2016): 125-135. Crossreff

Boruszkowska, Iwona. Defekty: literackie auto/pato/grafie: szkice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

Boruszkowska, Iwona. Sygnatury choroby. Literatura defektu w ukraińskim modernizmie. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2018.

Burzyńska, Anna i Michał Paweł Markowski. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.

Fiut, Aleksander. "Paleontologia pamięci". Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999. 279-302.

Foucault, Michel. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Prevela s francuskog Helena Kęszycka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

Foucault, Michel. Historie de la folie à l'âge classique. Paris: Gallimard, 1972.

Głowiński, Janusz. "Nouveau roman - problemy teoretyczne". Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 3. 55 (1964): 285-312.

Gniazdowski, Andrzej. Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2007.

Golubović, Zvonimir. Racija u južnoj Bačkoj 1942. godine. Novi Sad: Istorijski muzej Vojvodine, 1992.

Husserl, Edmund. Aufsätze und Vorträge (1922-1937). Ur. Thomas Nenon, Hans Reiner Sepp, Dordrecht - Boston - London: Kluwer Academic Publishers, 1989. Crossreff

Husserl, Edmund. Briefe an Roman Ingarden. Mit Erläuterungen und Erinnerungen an Husserl. Den Haag: Nijhoff, 1968. Crossreff

Husserl, Edmund. Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Ur. Walter Biemel, Haag: Felix Meiner Verlag, 1950.

Husserl, Edmund. Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Preveo sa nemačkog Janusz Sidorek. Warszawa: ALATHEIA, 1993.

Here, Michał. Michela Foucaulta wizja współczesności. Wiedza, władza i gry prawdy Dostupno na: ˂http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f007herer.pdf˃ [4. 9. 2019]

Kiš, Danilo. Gorki talog iskustva. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1991.

Kiš, Danilo. Peščanik. Ur. Mihajlo Pantić. Danilo Kiš. Deset vekova srpske književnosti. Knj. 92. Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2018. 173-324.

Njegovan, Drago. Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja (istrebljenje, deportacija, mučenje, hapšenje, pljačka). Novi Sad: Prometej - Malo istorijsko društvo, 2011.

Milecki, Aleksander. "Wokół powieści nowej. Eksperyment prozatorski. A. Robbe-Grilleta a filozofia fenomenologiczna". Przegląd Humanistyczny 3-4 (1986): 119-140.

Pantić, Mihajlo. Kiš, Beograd: "Filip Višnjić", 2002.

Płotka, Witold. "Granice rozumu w fenomenologii Edmunda Husserla". Słupskie Studia Filozoficzne 9 (2010): 127-141.

Robbe-Grillet, Alain. "Nature, humanism, tragedie". La Nouvelle Revue François 70 (1958): 580-604.

Robbe-Grillet, Alain. "Natura, humanizm, tragedia". Preveo s francuskog Jan Błoński. Życie Literackie" 10. 373 (1959): 6-8.

Sartre, Jean-Paul. "Przedmowa". Portret nieznajomego. Nathalie Sarraute. Prevela Zofia Jeremko-Piotrowska. Warszawa: Czytelnik, 1959. 5-11.

Sartre, Jean-Paule. "Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl. L'intentionnalitè". Situation I. Paris: Gallimard, 1947. 31-35.

Sarraute, Natalie. "Rozmowa i przed-rozmowa". Prevela s francuskog Anna Iwaszkiewiczowa. Twórczość 2 (1966): 77-92.

Veljić, Aleksandar. Istina o novosadskoj raciji. Beograd: Eden, 2010. Dostupno na: ˂http://www.makabijada.com/dopis/images/slike/RACIJA.pdf˃ [7. 6. 2019]

Објављено
2020-10-13
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози