Егзистенцијална ситуација Јеротеја Рачанина и облици приповедања у Путашаствију ка граду Јерусалиму

  • Nenad Nikolić Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: време, Јеротеј Рачанин, литургија, метафизички пејзаж, предање, путопис, ходочашће, хронотоп

Сажетак

У раду се анализом приповедања у Путашаствију ка граду Јерусалиму, а нарочито хронотопа пута и хронотопа ходочашћа, указује на особености егзистенцијалне ситуације Јеротеја Рачанина, одређене различитим осећањима времена – линеарним/профаним у хронотопу пута и цикличним/сакралним у хронотопу ходочашћа – са којим је повезано и различито схватање простора: реалистичко, односно као метафизички пејзаж.

Референце

IZVORI

Jerotej Račanin. "Putašastvije ka gradu Jerusalimu" [Putьšastvіe kъ gradu Іerusalimu Іeroѳeя Іeromonaha Račaninskago, vъ lѣto otъ bыtія 7212, a otъ Rož. Hristova 1704, mѣsяca Іюlіa 7., 1727]. Jerotej Račanin. Jovan Rajić. Mihailo Maksimović. Priredili Tomislav Jovanović, Dragana Grbić, Mirjana D. Stefanović (Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti, knj. 17). Novi Sad: Matica srpska, 2017. 27-48.

LITERATURA

Abot, H. Porter (H. Porter Abbott). Uvod u teoriju proze (The Cambridge Introduction to Narrative, 20021, 20082). Prevela Milena Vladić. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Bodяnskій, O[sip]. "Predislovіe". Moskva: Čtenія vъ Imperatorskomъ Obщestvѣ Istorіi i Drevnosteй Rossійskihъ pri Moskovskomъ Universitetѣ, Povremennoe izdanіe, 1861, Oktяbrь-Dekabrь, Kniga četvertaя. III, [III-IV].

Bogdanović, Dimitrije. "Liturgijski ritam stare srpske književnosti" (1983) u: Studije iz srpske srednjovekovne književnosti. Izbor i predgovor Tatjana Subotin-Golubović. Beograd: Srpska književna zadruga, 1997. 263-272.

Davidov, Dinko. "Pokloničko putovanje Jeroteja Račanina u Jerusalim 1704-1706". Novi Sad: Letopis Matice srpske, god. 182, knj. 478, sv. 4, oktobar 2006. 734-744.

Elijade, Mirča (Mircea Eliade). Sveto i profano (Le Sacré et le Profane, 1957). Preveo s francuskog Zoran Stojanović. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2003.

Grbić, Dragana. "Bura u srpskoj književnosti 18. veka: Na primerima dela Putovanje ka gradu Jerusalimu Jeroteja Račanina, Moreplovljenje Jovana Rajića i Život i priključenija Dositeja Obradovića". Uporedna istraživanja 4: Srpska književnost između tradicionalnog i modernog - komparativni aspekti. Ur. Bojan Jović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2007. 157-176.

Gurevič, Aron (Aron Яkovlevič Gurevič). Kategorije srednjovekovne kulture (Kategorii srednevekovoй kulьturы, 19721, 19842). Prevela s ruskog Radmila Mečanin. Novi Sad: Matica srpska, 1994.

Jovanović, Tomislav. "Putopis Jeroteja Račanina". Požarevac: Braničevo. Časopis za književnost, umetnost i kulturu, XL, 1992/1994. 62-67.

Marinković, Borivoje. "Odlomci traganja za Račanima i tradicijom o Jeroteju Račaninu" (1969). Bajina Bašta: Račanski zbornik, 13, 2008. 77-124.

Pantić, Miroslav. "Putopis Jeroteja Račanina". Bajina Bašta: Račanski zbornik, 1, 1996. 11-17.

Pavić, Milorad. Istorija srpske književnosti baroknog doba (XVII i XVIII vek). Beograd: Nolit, 1970.

Samardžija, Snežana. Oblici usmene proze. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Stanzel, Franz. "Pripovjedni tekst u prvom i pripovjedni tekst u trećem licu" (iz: Theorie des Erzählens, 1979). S njemačkog prevela Srebrenka Iveković, redigirala Mirjana Stančić. Suvremena teorija pripovijedanja. Priredio Vladimir Biti. Zagreb: Globus, 1992. 178-200.

Stefanović, Mirjana D. "'Hododarje' kao ishodište dobrote" (predgovor delu posvećenom Jeroteju Račaninu). Jerotej Račanin. Jovan Rajić. Mihailo Maksimović. Priredili Tomislav Jovanović, Dragana Grbić, Mirjana D. Stefanović (Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti, knj. 17). Novi Sad: Matica srpska, 2017. 11-22.

Trifunović, Đorđe. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Drugo, dopunjeno izdanje. Beograd: Nolit, 1990.

Vidosavljević, Aleksandar. Arheologija kalendara (od velike seobe do danas). Beograd: Logos, 2010.

Објављено
2021-09-17
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције