Поруке и значења Миљковићевих Сабраних дела

  • Goran Maksimović Филозофски факултет Универзитет у Нишу
Кључне речи: српски неосимболизам, Бранко Миљковић, сабрана дела, поезија, есеји, преводи, документи и грађа, изабране критике, текстологија

Сажетак

У огледу је анализирано ново, друго издање Сабраних дела Бранка Миљковића (2015–2019), објављено у издању Нишког културног центра. У уводу је указано на мјесто и значај Бранка Миљковића (1934–1961) у српској поезији неосимболизма из средине 20. вијека, те на разлоге због којих је покренут пројекат овог новог, другог издања пјесникових сабраних дјела. У средишњем дијелу огледа урађена је текстолошка анализа свих шест књига овог издања. Притом су направљена упоређивања с претходним, првим издањем из 1972. године, као и с још неким репрезентативним издањима Миљковићеве поезије, документарне грађе и преписке.

Референце

Jovanović, Aleksandar. „Geneza sadržaja pojma neosimbolizam u srpskoj poeziji druge polovine HH veka“, Periodizacija nove srpske književnosti, povodom 150. godišnjice rođenja Pavla Popovića (16. april 1868 – 4. jun 1939), Srpska akademija nauka i umetnosti, naučni skupovi, knjiga CLXXVIII, Odeljenje jezika i književnosti, knjiga 31, Beograd, 2019. str. 303–317.

Jevtić, Dobrivoje i Jovanović, Bojan. „Reč priređivača“, pogovor knjizi: Branko Miljković, Sabrane pesme, prir. Dobrivoje Jevtić i Bojan Jovanović, Prosveta, Niš, 2004. 361–364.

Kostadinović, Aleksandar. „Beleške priređivača“ Kritika poezije – Izbor iz kritika o delu Branka Miljkovića, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga šesta, prir. Aleksandar Kostadinović, Niški kulturni centar, Niš, 2019/6. 391–403.

Maksimović, Goran. „Govor Miljkovićeve prepiske“, (Branko Miljković – Prepiska, dokumenti, posvete, priredio, napisao predgovor i napomene: Jovan Mladenović, Niš, 2012), Philologia Mediana, god. V, broj 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2013. 667–669.

Milosavljević Milić, Snežana. „Beleške priređivača“, „Napomene“, Branko Miljković, Eseji i kritike, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga treća, prir. Snežana Milosavljević Milić, Niški kulturni centar, 2018/3. 277–291; 295–296.

Milić, Zoran. „Pogovor“, Branko Miljković, Kritike, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga treća, prir. Zoran Milić, Gradina, Niš, 1972/3. 369–371.

Mikić, Radivoje. „Orfejsko zaveštanje Branka Miljkovića“, predg. U knjizi Branko Miljković, Pesme, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga prva, prir. Milan Aleksić, Niški kulturni centar, Niš, 2015/1. 15–45.

Miljković, Branko. Vatra i ništa, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga prva, prir. Dimitrije Milenković i Vice Petrović, Gradina, Niš, 1972/1.

Miljković, Branko. Orfičko zaveštanje, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga druga, prir. Dimitrije Milenković i Vice Petrović, Gradina, Niš, 1972/2.

Miljković, Branko. Prevodi, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga treća, prir. Zoran Milić, Gradina, Niš, 1972/3.

Miljković, Branko. Kritike, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga četvrta, prir. Sava Penčić, Gradina, Niš, 1972/4.

Miljković, Branko. Pesme, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga prva, prir. Milan Aleksić, Niški kulturni centar, 2015/1.

Miljković, Branko. Pesme II, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga druga, prir. Jelena Mladenović, Niški kulturni centar, 2017/2.

Miljković, Branko. Eseji i kritike, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga treća, prir. Snežana Milosavljević Milić, Niški kulturni centar, 2018/3.

Miljković, Branko. Prevodi, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga četvrta, prir. Jelena Novaković Niški kulturni centar, Niš, 2018/4.

Miljković, Branko. Prepiska, intervjui, dokumenta, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga peta, prir. Jovan Mladenović, Niški kulturni centar, 2018/5.

Mladenović, Jelena. „Napomene“, Branko Miljković, Pesme II, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga druga, prir. Jelena Mladenović, Niški kulturni centar, 2017/2. 333–342.

Mladenović, Jovan. „Beleške priređivača“ (Prilozi za epistolarnu biografiju Branka Miljkovića, Literatura, Napomene, Branko Miljković, Prepiska, intervjui, dokumenta, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga peta, prir. Jovan Mladenović, Niški kulturni centar, 2018/5. 231–270.

Miljković, Branko. Kritika poezije – Izbor iz kritika o delu Branka Miljkovića, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga šesta, prir. Aleksandar Kostadinović, Niški kulturni centar, Niš, 2019/6.

Novaković, Jelena. „Pogovor, napomene i beleške priređivača“, Branko Miljković, Prevodi, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga četvrta, Niški kulturni centar, Niš, 2018/4. 375–411.

Penčić, Sava. „Pogovor“, Branko Miljković, Kritike, Sabrana dela Branka Miljkovića, knjiga četvrta, prir. Sava Penčić, Gradina, Niš, 1972/4. 271–272.

Објављено
2021-04-07
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције