„Расад” Тихомира Остојића

ихомир Остојић, Питања српске књижевности XVIII и XIX века, приредила Милица Ћуковић, Банатски културни центар, Ново Милошево 2018.

  • Jelena Marićević Balać Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: књижевност, белешка

Референце

Tihomir Ostojić, Pitanja srpske književnosti XVIII i XIX veka, priredila Milica Ćuković, Banatski kulturni centar, Novo Miloševo 2018.

Објављено
2021-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази