Владан Десница и Његош

  • Vesna Kilibarda Универзитет Црне Горе
Кључне речи: Десница, Његош, Луча микрокозма, преводи Његоша на италијански

Сажетак

Прилог доноси необјављени превод на италијански језик посветне пјесме Његошеве Луче микрокозма, који потписују Владан Десница и његов отац Урош. Датиран у новембар 1940. године, превод је сачуван у Десничином приватном архиву у Загребу. До сазнања о његовом постојању водио је сасвим случајни траг, а превод је у породичном архиву Владана Деснице пронашла и за објављивање ми га колегијално уступила Сања Роић, редовна професорица на Одсјеку за талијанистику Филозофског факултета у Загребу, којој дугујем захвалност, исто као и др Урошу Десници, Владановом сину, чијом љубазношћу и трудом је трагање за преводом Његошевих стихова у заоставштини његовог оца успјешно окончано. У раду се реконструише Десничин неуспјели покушај да превод објави двадесет и пет година након његовога настанка. Такође, превод се доводи у везу с осталим италијанским верзијама Његошевих пјесничких дјела и ситуира у оквир оних интересовања Владана Деснице која су га, с једне стране, могла упутити на Његоша, а која су, с друге, резултирала његовим књижевним преводима на италијански и са италијанског језика.

Референце

Batinović, Marita, "Desnica, Uroš", Hrvatski biografski leksikon, 1993. Preuzeto: 20. 1. 2018.

Deretić, Jovan. Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit, 1983.

Desnica, Vladan. "Jedan pogled na ličnost Dositejevu". Magazin Sjeverne Dalmacije, 1.1. (1934): 110-124. Link, preuzeto 22. 1. 2018.

Desnica, Vladan. "Još nešto o talijanskim prevodima Gorskog vijenca". Stvaranje, 10. 4. (1955): 245-247.

Desnica, Vladan, "Marginalije uz G. V." Hotimično iskustvo: diskurzivna proza Vladana Desnice, knjiga druga, Zagreb: V. B. Z. - SKD Prosvjeta, 2006. 206-208.

Desnica, Vladan. "O izvođenju Gorskog vijenca na pozornci". Hotimično iskustvo: diskurzivna proza Vladana Desnice, knjiga druga. Zagreb: V. B. Z. - SKD Prosvjeta, 2006. 209-215.

Đurić, Željko. "Vladan Desnica i Eros Sekvi - prepiska i oko nje". Srpsko-italijanske književne i kulturne veze do XVIII do XX veka. Beograd: Filološki fakultet, 2012. 763-801.

Flašar, Miron. "Objašnjenja uz Luču mikrokozma". Petar II Petrović Njegoš, Luča mikrokozma, Sabrana djela - kritičko izdanje, I. Podgorica: CANU, 2004. 337-426.

Kilibarda, Vesna. "Gorski vijenac Petra II Petrovića Njegoša u italijanskom prevodu Petra Kasandrića" (uvodna studija). Gorski vijenac u italijanskom prevodu Petra Kasandrića, Cetinje: Narodni muzej Crne Gore, 2013. 7-19.

Kilibarda, Vesna. Njegoš i Italija. Podgorica: ICJK, 2014.

Kilibarda, Vesnai Jelena Knežević. Njegoševa biblioteka. Podgorica: CANU, Odjeljenje humanističkih nauka, knj. 17. 2017.

Korać, Stanko. "Biografija". Eseji, kritike, pogledi, tom IV, Sabrana djela Vladana Desnice. Zagreb: Prosvjeta, 1975. 457-463.

Krivokapić, Petar i Nada Drašković. Njegoš u južnoslovenskim periodičnim publikacijama i zbornicima: 1833-2012. Podgorica: ICJK, 2013.

Marinković, Dušan. "Biografija Vladana Desnice". Hotimično iskustvo: diskurzivna proza Vladana Desnice, knjiga druga. Zagreb: V. B. Z. - SKD Prosvjeta, 2006. 217-250.

Marinković, Dušan (prir.). "Popis kućne biblioteke Vladana Desnice". Hotimično iskustvo: diskurzivna proza Vladana Desnice, knjiga druga, Zagreb: V. B. Z. - SKD Prosvjeta, 2006. 251-279.

Mitrović, Marija. "Prvi prevod Luče mikrokozma na italijanski jezik". Njegoševi dani. Ur. Tatjana Bečanović. Nikšić: Univerzitet Crne Gore - Filozofski fakultet, 2009. 103-110.

Pavićević Vuko. "Objašnjenja uz Luču mikrokozma". Petar Petrović Njegoš, Celokupna dela, knjiga treća, Gorski vijenac - Luča mikrokozma. Beograd: Prosveta; Cetinje: Obod; Sarajevo: Svjetlost, 1967:321-373.

Petrović Njegoš, Petar. "Gospodinu Simi Milutinoviću Sarajliji". Kolo, 6 (1847): 3-11.

Petrovich-Njegus, Pietro. Il Serto della montagna, Quadro storico del secolo XVII. Traduzione dal serbo di Giovanni Nikolić. Fabriano: Prem. Stab. Tip. Gentile, 1902.

Petrović Njegoš, Petar. Gorski vijenac. Novo izdanje s uvodnom riječi od Marka Cara. Hercegnovi: Knjižarnica Jov. Sekulovića, 1913.

Petrović Njegoš, Pietro II. Il Serto della montagna, Quadro storico della fine del secolo XVII. Versione di Umberto Urbani, commento di Milan Rešetar. Milano: Aldo Garzanti, 1939.

Petrović Njegoš, Petar II. Luča mikrokozma, Sabrana djela, kritičko izdanje, I. Prir. Aleksandar Mladenović i Miron Flašar, Podgorica: CANU, 2004.

Petrović Njegoš, Petar II. Il Raggio del microcosmo. Traduzione Paolo Lodigiani, Dunja Andrić. Beograd: Plato - Jaca Book, 2007.

Racković, Nikola. Jugoslovenska izdanja Njegoševih djela. Bibliografija. Cetinje: Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević", 1977.

Roić, Sanja. "Vladan Desnica između dvije jadranske obale. Stranci: portreti s margine, granice i periferije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. 120-143.

Roić, Sanja. "Dom predaka u Islamu Grčkom kao pjesnički motiv. Jedna nepoznata pjesma na talijanskom jeziku iz arhiva obitelji Desnica". Ur. Drago Roksandić. Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zagreb: FF Press, 2017. 307-319. Crossref

Roić, Sanja i Iva Grgić Maroević. "Vladan Desnica prevoditelj i komentator Foskolovih Grobova", 2018 (u štampi). Crossref

Vahtel, Endru Baruh. Stvaranje nacije, razaranje nacije. Preveo sa engleskog Ivan Radosavljević. Beograd: Stubovi kulture, 2001.

Valjo, Luka [Vaglio, Luca]. "Upotreba italijanskog jezika u delima Vladana Desnice". Tvorci srpskog književnog jezika. Ur. Vesna Matić i Miodrag Maticki. Beograd: Vukova zadužbina - Institut za književnost i umetnost, 2011. 247-265.

Vasić, Ankica. "Prilog bibliografiji izdanja Luče mikrokozma". Petar II Petrović Njegoš, Luča mikrokozma, Sabrana djela - Kritičko izdanje, I. Prir. Aleksandar Mladenović i Miron Flašar. Podgorica: CANU, 2004. 503-520.

Објављено
2021-01-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози