Романтичарска имагинација у реалистичком поступку: трагови Вордсворда и Колриџа у Дикенсовом стваралаштву

  • Višnja Pečenčić Београд
Кључне речи: Чарлс Дикенс, Виљем Вордсворт, Семјуел Т. Колриџ, имагинација, романтизам, реализам

Сажетак

Рад настоји да одреди књижевноисторијску позицију поетике и стваралаштва Чарлса Дикенса проучавајући пишчев однос према појму имагинације. Појам имагинације има важну улогу у Дикенсовом опусу, будући да честа употреба имагинативних поступака повремено доводи у питање један од основних постулата реалистичких поетика – објективно приказивање стварности. Присуство имагинативних аспеката проблематизује Дикенсов статус унутар реализма и сведочи о утицају романтичарских претходника, поглавито Вордсворта и Колриџа. У оквиру овог рада сагледаћемо Дикенсове поетичке фрагменте који говоре о имагинацији, али и начине на које се имагинација манифестује унутар његове фикције. Постављањем паралела између тих трагова, и поетика и дела Вордсворта и Колриџа настојаћемо да покажемо шта све Дикенс од њих преузима, а шта одбацује. Пажљивом анализом фрагмената Дикенсових романа указаћемо на специфичности деловања његове имагинативне способности, подвлачећи честа неподударања његових поетичких ставова и списатељске праксе. Основни задатак овог рада биће да утврди да ли Дикенсова имагинација примењена у реалистичком поступку доноси нешто суштински ново у односу на романтичарска схватања овог појма.

Референце

Velek, Rene. "Pojam romantizma". Kritički pojmovi. Preveli Aleksandar I. Spasić i Slobodan Đorđević. Beograd: Vuk Karadžić, 1966. 96-136.

Wordsworth, William. "We are Seven". Lyrical Ballads. 13. 1. 2016.

Vordsvort, Vilijem. "Poezija i poetska dikcija". O poeziji. Ur. Borivoje Nedić. Beograd: Prosveta, 1956. 3-28.

--- "Sam ko oblak nebom plovih". Poezija engleskog romantizma. Preveo Dragan Purešić. Beograd: Plato, 2010. 88-89.

Giljen, Klaudio. "Estetika književnog uticaja". Književnost kao sistem, Beograd: Nolit, 1982. 25-56.

Dickens, Charles. Bleak House. Oxford: Oxford University Press, 2008.

---

Dikens, Čarls. Božićna pesma. Preveo K. T. Luković. Beograd: Liber i Tisa, 2007.

--- Velika očekivanja. Preveo Živojin Simić. Beograd: Vulkan, 2014.

--- Stara prodavnica retkosti. Preveo Mihailo Đorđević. Beograd: Otvorena knjiga, 2014.

Jeremić, Vuka. "Dikens u svom i našem vremenu". Neprolazni Dikens. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Britanski savet u Beogradu, 2012. 5-14.

Carlyle, Thomas. The Diamond Necklace. 13. 1. 2016.

Carey, John. The Violent Effigy: A Study of Dickens Imagination. London: Faber and Faber, 1973.

Coleridge, Samuel T. Biographia Literaria. London: J. M. Dent, 1921.

Kolridž, Semjuel Tejlor. "Šta je poema, a šta poezija?" O poeziji. Ur. Borivoje Nedić. Beograd: Prosveta, 1956. 31-43.

Mackenzie, Shelton. Life of Charles Dickens 13.01.2016.

Newsom, Robert. "Fictions of Childhood". The Cambridge Companion to Charles Dickens. Ur. John O. Jordan. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 92-105.

Peters, Laura. "Savage Stories: Charles Dickens, The Nobel Savage and the Childhood Imagination". Dickens and the Imagined Child. Ur. Peter Merchant and Catherine Waters. Farnham: Ashgate, 2015. 151-166.

Scott, Rebekah. "Snarling Charles: A Saxon style of restraint". Dickens's Style. Ur. Daniel Tyler. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Kindle dokument, lokacija 4594-5095.

Slater, Michael. The Genius of Dickens: The ideas and inspirations of Britain's greatest novelist. London: Duckworth Overlook, 2011.

Stewart, Garret. Dickens and the Trials of Imagination. Cambridge: Harvard University Press, 1974.

Džojs, Džejms. "Stogodišnjica Čarlsa Dikensa." Delo 27.5 (1981): 102-108.

Schlicke, Paul. The Oxford Companion to Charles Dickens. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Објављено
2021-01-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози