1.
Đoković G. Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus. КИ [Интернет]. 28Март2023 [цитирано 7Дец.2023];54(178):297–324. Available from: https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/404