1.
Bajčeta V. О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности. КИ [Интернет]. 28Март2023 [цитирано 26Сеп.2023];54(178):117–142. Available from: https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/394