Barać, Stanislava. Дискурси о Новој муслиманки у женским часописима у Краљевини СХС/Југославији (1918–1941). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 55, no. 181 (Март 28, 2024): 35–70. приступљено Мај 28, 2024. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/493.