Koprivica Lelićanin, Marija, и Smiljka Jovanović. Метамодернизам: прилог Вермеленовом и Ван Дер Акеровом тумачењу појма. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 55, no. 179 (Октобар 1, 2023): 143–164. приступљено Децембар 10, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/439.