Nikolić, Nenad. У потрази за смислом: од интегралне стилистике ка херменеутици. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 178 (Март 28, 2023): 333–340. приступљено Септембар 26, 2023. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/406.