Đoković, Gordana. Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 178 (Март 28, 2023): 297–324. приступљено Јули 16, 2024. https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/404.